Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

 

Uchwała Prezydium KR PZD oraz wzory dokumentów sprawie przyjęcia wytycznych dla ROD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2014 r. - 12.12.2014

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 140 ust.2 pkt 7 Statutu PZD postanawiło przyjąć wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych na 31 grudnia 2014 r.

czytaj więcej

 

Prawo do działki według nowej ustawy - 01.07.2014

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby.

czytaj więcej

 

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem - 15.04.2014

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z zarządem.

czytaj więcej

 

Uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy - 15.04.2014

Uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy

czytaj więcej

 

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej w drodze przeniesienia praw - 15.04.2014

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej w drodze przeniesienia praw

czytaj więcej

 

Dokumenty na zebrania działkowców - 27.02.2014

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców, które muszą odbyć się do stycznia 2015r. we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

 

 

 
 

Zobacz więcej

 

Statut PZD 2017

 

 

Gdzie znaleźć informację o

funduszach unijnych

 

 

Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego

 i zamieszkiwania na działkach

w ROD

 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

 

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych

 

Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

 

KKR PZD uchwaliła "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD"

 

 

Archiwum strony

 

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Regulamin ROD 2017

Działkowcy walczą o swoje prawa

 

 

 

 

Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD 
informacja przygotowana przez Krajową Radę PZD

 

Dla działkowców:

umowa przeniesienia praw do działki

wniosek działkowca do zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

oświadczenie zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki

oświadczenie zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki

zamiana praw do działek w ROD

deklaracja członkowska

oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki

deklaracja członka wspierającego

 

Dla zarządów:

wykaz nowych działkowców

umowa dzierżawy działkowej

aneks do umowy dzierżawy działkowej po zmianie planu zagospodarowania

uchwała zarządu ROD w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie ustanowienia prawa do działki

uchwała zarządu ROD w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD

uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej  z Zarządem ROD

uchwała o wypowiedzeniu umowy przekształconej z mocy ustawy

uchwała o wypowiedzeniu umowy wynikajacej z przeniesienia prawa do działki

wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

rozwiązanie umowy dzierżawy działkowej za porozumieniem stron

wezwanie do zapłaty

ankieta członka zarządu ROD

Przewodnik po ustawie o ROD

uchwła Zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy ze współmałżonkiem działkowca

 

 Nowe zasady przyznawania odznaczeń Związkowych

Uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec”.  Wniosek o nadanie odznaki składa zarząd ROD – srebrne i złote odznaczenie. Wiosek o srebrne odznaczenie składa się do Prezydium OZ PZD w Elblągu, o złote Prezydium Krajowej Rady za pośrednictwem Prezydium OZ PZD w Elblągu.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uchwałą nr 3/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Za zasługi dla PZD”.

Wniosek składa się do Prezydium Krajowej Rady PZD za pośrednictwem Prezydium OZ PZD w Elblągu.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

Nadanie wyżej odznaczeń następują uchwałą Zarządu ROD.

Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje  o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

Odznaczenia, które nadaje ROD znajdują się do odbioru w Biurze OZ PZD w Elblągu. Koszty odznaczeń oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl