Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni

Wzory dokumentów

 

 

Dla działkowców

Podstawowe dokumenty

 

 

 

 

Dla organów ROD

Rejestr członków PZD w ROD - wzór

Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD

Materiały dla Zarządów ROD

I. Dzierżawa działkowa:

II. Przeniesienie praw do działki

III. Nabycie praw do działki po zmarłym działkowcu

IV. Wypowiadanie dzierżawy działkowej

V. Organizacyjne

VI. Rejestracyjne

VII. Finanse i księgowość

VIII. Inwestycje i remonty

IX. Składka członkowska i opłaty ogrodowe

Uchwała  w sprawie opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 147 ust. 1 pkt 1,  przez Zarząd ROD wzór

 

wzór 2

 

 

Nowe zasady przyznawania odznaczeń Związkowych

 

Uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec”. Wniosek o nadanie odznaki składa zarząd ROD – srebrne i złote odznaczenie. Wiosek o srebrne odznaczenie składa się do OZ PZD w Elblągu,

a  o złote do Krajowej Rady za pośrednictwem OZ PZD w Elblągu.

 

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałą nr 3/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Za zasługi dla PZD”.

 

Wniosek składa się do Krajowej Rady PZD za pośrednictwem OZ PZD w Elblągu.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

 

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017 r.

Nadanie wyżej odznaczeń następują uchwałą Zarządu ROD.

Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

Odznaczenia, które nadaje ROD znajdują się do odbioru w Biurze Okręgu  PZD w Elblągu. Koszty odznaczeń oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

 

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106