Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Wzory dokumentów

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW KR PZD

 

 

Dla działkowców

Podstawowe dokumenty

 

 

 

 

Dla organów ROD

Rejestr członków PZD w ROD - wzór

Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD

Materiały dla Zarządów ROD

I. Dzierżawa działkowa:

II. Przeniesienie praw do działki

III. Nabycie praw do działki po zmarłym działkowcu

IV. Wypowiadanie dzierżawy działkowej

V. Organizacyjne

VI. Rejestracyjne

VII. Finanse i księgowość

VIII. Inwestycje i remonty

IX. Składka członkowska i opłaty ogrodowe

      Uchwała  w sprawie opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w §  147 ust. 1 pkt 1,  przez Zarząd ROD wzór

 

X. Nowe zasady przyznawania odznaczeń związkowych

 

    1. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ ZWIĄZKOWYCH PZD - 2020.docx

 

        zasługi dla ROD.pdf

 

    2. ZEST. OSÓB WYTYPOWANYCH. PRZEZ ZARZĄD ROD DO ODZNAKI Zasłużony  działkowiec.xlsx

 

    3. ZESTAWIENIE OSÓB WYTYPOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ROD DO ODZNAKI BRĄZOWEJ .xlsx

 

    4. Uchwała-w-sprawie-nadania-brązowej-odznaki-Zasłużony-Działkowiec.docx

 

    5. Wniosek-o-nadanie-odznaki-Zasłużony-Działkowiec.doc

 

    6. Wniosek-o-nadanie-odznaki-za-zaslugi-dla-PZD.doc

 

 

 

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

 

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017 r.

Nadanie wyżej odznaczeń następują uchwałą Zarządu ROD.

Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

Odznaczenia, które nadaje ROD znajdują się do odbioru w Biurze Okręgu  PZD w Elblągu. Koszty odznaczeń oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

 

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.