WZORY DOKUMENTÓW KR PZD

wejdź i pobierz

 

 

Dla działkowców

Podstawowe dokumenty

 

 1. Umowa przeniesienia praw do działki (wersja edytowalna – w przypadku wypełniania – prosimy pamiętać aby z nagłówka usunąć „wzór” oraz uwagę o notariuszu na końcu wzoru umowy).

 2. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

 3. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym małżonku

 4. Wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu - roszczenie osoby bliskiej innej niż współmałżonek

 5. Deklaracja członkowska PZD

 6. Umowa dzierżawy działkowej

 

 

 1. Umowa przeniesienia praw do działki (wersja edytowalna – w przypadku wypełniania – prosimy pamiętać aby z nagłówka usunąć „wzór” oraz uwagę o notariuszu na końcu wzoru umowy).

 2. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

 3. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym małżonku

 4. Wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu - roszczenie osoby bliskiej innej niż współmałżonek

 5. Deklaracja członkowska PZD

 6. Umowa dzierżawy działkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały dla organów ROD

 

Rejestr członków PZD w ROD - wzór

 

Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD- Dokumenty

 

 

Materiały dla Zarządów ROD

 

Dzierżawa działkowa:
 1. Wzór uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy działkowej
 2. Wzór umowy dzierżawy działkowej (wersja edytowalna – w przypadku wypełniania – prosimy pamiętać aby z nagłówka usunąć „projekt”)
 3. Wzór umowy dzierżawy działkowej w przypadku gdy o prawo do działki stara się współmałżonek działkowca (wersja edytowalna – w przypadku wypełniania – prosimy pamiętać aby z nagłówka usunąć „projekt”)

Przeniesienie praw do działki:
 1. Wzór uchwały o zatwierdzeniu umowy przeniesienia praw do działki
 2. Wzór uchwały o odmowie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki
 3. Wzór uchwały o odmowie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki z wskazaniem innej osoby

Nabycie prawa do działki przez współmałżonka zmarłego działkowca:
 1. Wzór uchwały o stwierdzeniu wstąpienia współmałżonka w prawa zmarłego działkowca

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej:
 1. Wzór uchwały o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej – dla prawa dzierżawy uzyskanego na podstawie umowy dzierżawy działkowej podpisanej pomiędzy zarządem ROD a działkowcem
 2. Wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej – dla prawa dzierżawy uzyskanego na podstawie umowy dzierżawy działkowej podpisanej pomiędzy zarządem ROD a działkowcem
 3. Wzór uchwały o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej – dla prawa dzierżawy uzyskanego na podstawie umowy przeniesienia praw do działki
 4. Wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej – dla prawa dzierżawy uzyskanego na podstawie umowy przeniesienia praw do działki
 5. Wzór uchwały o wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej – dla prawa dzierżawy ustalonego na podstawie uchwały zarządu ROD (przed 19.01.2014 r.) i art. 66 ust. 2 ustawy o ROD z 13.12.2013 r.
 6. Wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej – dla prawa dzierżawy ustalonego na podstawie uchwały zarządu ROD (przed 19.01.2014 r.) i art. 66 ust. 2 ustawy o ROD z 13.12.2013 r.
 

VI. Rejestracyjne

VII. Finanse i księgowość

VIII. Inwestycje i remonty

IX. Składka członkowska i opłaty ogrodowe

      Uchwała  w sprawie opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w §  147 ust. 1 pkt 1,  przez Zarząd ROD wzór

 

X. Nowe zasady przyznawania odznaczeń związkowych

 

    1. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ ZWIĄZKOWYCH PZD - 2020.docx

 

        zasługi dla ROD.pdf

 

    2. ZEST. OSÓB WYTYPOWANYCH. PRZEZ ZARZĄD ROD DO ODZNAKI Zasłużony  działkowiec.xlsx

 

    3. ZESTAWIENIE OSÓB WYTYPOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ROD DO ODZNAKI BRĄZOWEJ .xlsx

 

    4. Uchwała-w-sprawie-nadania-brązowej-odznaki-Zasłużony-Działkowiec.docx

 

    5. Wniosek-o-nadanie-odznaki-Zasłużony-Działkowiec.doc

 

    6. Wniosek-o-nadanie-odznaki-za-zaslugi-dla-PZD.doc

 

 

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

 

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017 r.

Nadanie wyżej odznaczeń następują uchwałą Zarządu ROD.

Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

Odznaczenia, które nadaje ROD znajdują się do odbioru w Biurze Okręgu PZD w Elblągu. Koszty odznaczeń oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory dokumentów

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106