DGCS PZD SYSTEM

 

Informujemy, że Zarządy ROD Okręgu Elbląg mogą uzyskać wsparcie regionalnych koordynatorów programu DGCS PZD System   w zakresie modułu Ogrody działkowe w każdy poniedziałek i czwartek oprócz świat i dni wolnych w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu 22 101 34 81.

 

 

Elbląski koordynator – Barbara SOKALSKA

/ podczas dyżuru 22 101 34 81/

 

 

DYŻUR WW KOORDYNATORA DGCS

 

MIESIĄC

GODZINY

   

 

                                Luty 11.02         w godz. 10-14

                                Marzec 11.03    w godz. 10-14

                                Maj  20.05         w godz. 10-14

                                Lipiec 29.07      w godz. 10-14

                                Sierpień 16.08  w godz  10-14

                          Październik 21.10  w godz. 10-14

                               LIstopad 15.11  w godz. 10-14

 

 

 

Szkolenia DGCS PZD System

 

 

Szkolenie z wersji podstawowej dla zarządów ROD Okręgu Elbląg odbywać się będą po wcześniejszym zgłoszeniu  po nr tel. 55 233 81 06 Sekretariat Okręgu  a następnie ustaleniu przez koordynatora dogodnego terminu szkolenia dla danej grupy chętnych przedstawicieli ROD.

 

Informujemy, że  tryb i forma przeprowadzenia szkolenia będzie ustalana przez koordynatora w zależności od możliwości i ograniczeń sanitarno-higienicznych związanych z trwającą epidemią Covid-19

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 

- Wzór oświadczenia użytkownika DGCS PZD System tutaj

- Wzór uchwały zarządu ROD o nadaniu uprawnień tutaj

- Zamówienie programu DGCS PZD System   tutaj

 

 

 

 

INFORMACJA DLA ROD W SPRAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DGCS PZD SYSTEM

 

W wyniku zwartej umowy  25 maja 2017 roku na opracowanie programu komputerowego dla ROD z początkiem 2018 roku ponad 1000 Rodzinnych Ogrodów Działkowych podjęło pracę na programie DGCS PZD System.

Program DGCS PZD System zawiera następujące moduły:

  • finanse i księgowość - pozwala na prowadzenie pełnej księgowości wraz z końcowymi sprawozdaniami finansowymi za dany rok obrachunkowy, w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach programu.
  • ogrody działkowe – obejmuje kartoteki działek i działkowców, organów statutowych, umożliwia tworzenie naliczeń dla poszczególnych działkowców, generowanie list obecności, dokumentacji na walne zebrania sprawozdawcze w ROD i wiele innych.
  • kadry i płace – pozwala na tworzenie umów, prowadzenie ewidencji wypłat np. świadczeń.
  • deklaracje podatkowe – pozwala na generowanie deklaracji.
  • magazyn – ewidencja magazynowa z możliwością wystawiania WZ, PZ   i In.
  • środki trwałe – ewidencja środków trwałych.

 

Poszczególne moduły ściśle ze sobą współpracują.

Posiadając bazę danych, która zawiera wszystkie powyższe informacje możemy w sposób łatwy, przystępny i rzetelny prowadzić sprawy związane   z funkcjonowaniem i zarządzaniem ROD.

Cena programu wynosi 270,60 zł, natomiast dla ROD prowadzących księgowość w OFK wynosi 189,42 zł.

Zachęcamy do zakupu programu, który pozwoli na ujednolicenie sposobu zarządzania i prowadzenia Ogrodu.

 

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w biurze Okręgu Elbląg PZD w Elbląg pod nr. tel. 55 233 81 06

 

Poniżej do pobrania dokumenty niezbędne do zamówienia Programu.

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu ROD w sprawie zakupu programu

Zamówienie programu

 

 

 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106