KOMISJA UGODOWA DS PRZESTRZEGANIA

PRAWA ZWIĄZKOWEGO

                        

Wiesław WIŚNIEWSKI

Barbara ROŚCISZEWSKA

Jacek NAWROCKI

 

KOMISJA DS ODZNACZEŃ

 

Aleksander KOZŁOWICZ

Stanisław OCALEWICZ

Zdzisław SZANDROCHA

Włodzimierz MASZLANKA

Włodzimierz ŁĄCZYŃSKI

 

KOMISJA DS INWESTYCJI I REMONTÓW

 

Krystyna GROCHOWSKA

Daniel BUBEL

Stanisław WILGORSKI

Stanisław KANIA

Włodzimierz GWIAZDA

 

KOMISJA KONKURSOWA

 

Teresa ŚWITALSKA

Krystyna WÓR

Regina PAWLUKOWSKA

Bogusław JAKUSIK

Stanisława SKURATKO

 

KOMISJA MEDIALNA

 

Zygmunt  WÓJCIK

Marcin ŁAWRYNOWICZ

Tomasz MIZERSKI

Józef PIOTROWSKI

Henryk KLEBBA

 

KOMISJA SOCJALNA

 

Ryszard MIKOŁAJCZYK

Krystyna CZECH

Elżbieta GLANER

Danuta CIEŚLAK

 

 

Komisje Problemowe OZ PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106