Komisje problemowe

L.p.

Nazwa komisji

Skład

1.

Komisja ds. skarg i wniosków oraz przestrzegania prawa związkowego

1.   Wiesław Wiśniewski- Przewodniczący

2.   Jacek Nawrocki  – Wiceprzewodniczący

3.   Barbara Rościszewska- członek

4.   Ewa Antonowicz -sekretarz

 5.   Elżbieta Jaskułowska - członek

 

2.

Komisja ds. inwestycji                                        i gruntów oraz rozwoju ROD

 1. Ryszard Mikołajczyk -          Przewodniczący    
 2. Stanisław Ocalewicz– Wiceprzewodniczący
 3.  Bogdan Baran           - członek
 4. Stanisław Kania         - członek
 5. Stefan Soklalski - sekretarz
 6.  Piotr Żak- członek
 7.  Krystyna Grochowska- członek

 

3.

Komisja ds. medialnych i promocji ROD

 1. Zygmunt Wójcik -      Przewodniczący
 2.  Tomasz Mizerski   – Wiceprzewodniczący
 3. Marcin Ławrynowicz – -sekretarz
 4. Agnieszka Rodziewicz - członek

 

4.

Komisja ds. odznaczeń i wyróżnień

 1. Stanisław Ocalewicz  -          Przewodniczący    
 2. Władysław Gwiazda – Wiceprzewodniczący
 3. Wiesław Tonga -sekretarz 
 4. Janusz Jaczewski - członek    

 

5.

Komisja ds. oświaty ogrodniczej, ochrony środowiska i konkursów

 1. Jacek Nawrocki -       Przewodniczący
 2.  Regina Pawlukowska -sekretarz
 3.  Bożena Raszkowska- członek
 4.  Teresa Świtalska– Wiceprzewodniczący
 5.   Danuta Grzybek- członek
 6.  Józef Piotrowski Stanisław- członek

 

6.

Komisja ds. bezpieczeństwa, porządku i RODO

 1.   Marek Bereś - Przewodniczący
 2.   Edmund Schibowski– Wiceprzewodniczący
 3.    Urszula Walentynowicz–sekretarz
 4.   Andrzej Szpyt-członek
 5. Wiesław Tonga- członek

Komisje Problemowe OZ PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106