Okręgowa Rada PZD w Elblągu

 

 

Okręgowa Rada

Okręgowa Rada jest najwyższym organem w okręgu między okręgowymi zjazdami delegatów.

 

Skład Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu na kadencję 2019-2023:

 

 

1

Wójcik Zygmunt

Prezes Okręgu  Elbląskiego PZD w Elblągu - członek Krajowej Rady PZD

2.

Łapiński Leszek

.Pierwszy Wiceprezes Okręgu Elbląskiego Elbląg  PZD w Elblągu

3.

Nawrocki Jacek

Wiceprezes Okręgu  Elbląskiego PZD w Elblągu

4.

Wiśniewski Wiesław

Wiceprezes Okręgu  Elbląskiego PZD w Elblągu

5.

Pawlukowska Regina

Sekretarz Okręgu  Elbląskiego PZD w Elblągu

6.

Świtalska Teresa

Skarbnik Okręgu Elbląskiego PZD w Elblągu

7.

Ocalewicz Stanisław

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

8.

Mikołajczyk Ryszard

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

9.

Kania Stanisław

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

10.

Antonowicz Ewa

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

11.

Bereś Marek

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

12.

Tonga Wiesław

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

13.

Rodziewicz Agnieszka

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

14.

Jaczewski Janusz

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

15.

Baran Bogdan

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

16.

Maszlanka Włodzimierz

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

17.

Kozłowicz Aleksander

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

18.

Gwiazda Władysław

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

19.

Piotrowski Józef

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

20.

Mizerski Tomasz

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

21.

Schibowski Edmund

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

22.

Grzybek Danuta

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

23.

Rogowski Stanisław

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

24.

Raszkowska Bożena

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

25.

Trznadel Joanna

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

26.

Szpyt Andrzej

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

27.

Jaskułowska Elżbieta

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

28.

Piotr Żak

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

29.

Grochowska Krystyna

Członek Okręgowej Rady Elbląskiej PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106