Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106      tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl                   

 

 1.  Ewa ANTONOWICZ
 2.  Andrzej BERDYCZKO
 3.  Daniel BUBEL
 4.  Zofia CZACZKOWSKA
 5.  Antoni DALAK
 6.  Krystyna GROCHOWSKA
 7.  Danuta GRZYBEK
 8.  Władysław GWIAZDA
 9.  Halina GBURZYŃSKA
10. Stanisław KANIA
11. Henryk KLEBBA
12. Aleksander KOZŁOWICZ
13. Włodzimierz ŁĄCZYŃSKKI
14. Włodzimierz MASZLANKA
15. Bolesław MIKOŁAJCZYK
16. Stanisław OCALEWICZ
17. Regina PAWLUKOWSKA
18. Józef PIOTROWSKI
19. Edyta ROBAK

20.  Edmund SCHIBOWSKI
21. 
Ryszard MIKOŁAJCZYK
22. Zdzisław SZANDROCHA
23. Teresa ŚWITALSKA
24. Stanisław WILGORSKI
25. Wiesław WIŚNIEWSKI

26. Zygmunt WÓJCIK
27. Bogusław JAKUSIK

Okręgowa Rada PZD w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl