01 grudnia 2023

Już późną jesienią, kiedy wraz z końcem sezonu działkowcy opuszczają ogród, na czas zimy mogą się w nim „rozgościć” nieproszeni lokatorzy. Mowa o osobach bezdomnych, które pod nieobecność właścicieli altan próbują przetrwać w nich zimę. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i nie chodzi tu tylko o naruszenie mienia działkowców, ale przede wszystkim o potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ich samych i ogrodu jakie stwarza pomieszkiwanie w ROD.

Niestety obecność bezdomnych w ogrodach działkowych to problem, który powraca każdego roku. Polski Związek Działkowców od lat podejmuje działania, aby ochronić ROD i dobytek działkowców przed „zimowymi lokatorami”. W tym celu prowadzi szereg działań, także we współpracy z samorządami. Jakkolwiek bowiem trudna jest sytuacja tych ludzi nie ma możliwości, aby ROD stały się sposobem na rozwiązanie ich kłopotów mieszkaniowych, tym bardziej, że to co znajduje się w ogrodach nie jest mieniem publicznym, a własnością poszczególnych działkowców. Polski Związek Działkowców nie jest instytucją pomocową, ale wykazuje pełne zrozumienie dla trudnej sytuacji osób bezdomnych. Dlatego wyczula działkowców, aby reagowali, gdy dostrzegą obecność osób bezdomnych w ogrodzie. Między innymi poprzez zdecydowaną reakcję i zgłaszanie ich obecności w ROD odpowiednim służbom. Takie działania mogą zapobiec wielu nieszczęściom, m.in. zmarznięciu osób bezdomnych, a także pożarom w ROD. Bowiem w skutek prób ich dogrzewania się czy pozostawiania niedogaszonych niedopałków papierosów, co roku pożarowi, a nawet całkowitemu spaleniu ulega wiele altan.

ROD nie do mieszkania

Zakaz zamieszkiwania w ROD jest zapisany w prawie powszechnym i związkowym. Odnosi się on zarówno do działkowców, którzy chcieliby pozostać w altanach na zimę, jak i bezdomnych, którzy próbują stworzyć w nich swój „tymczasowy dom”. Mówi o tym ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku w art. 12, jak i regulamin ROD. Nie bez znaczenia jest, że ustawodawca i władze Związku uregulowały tę kwestię w powyższych dokumentach. Rodzinne ogrody działkowe mają bowiem służyć konkretnym celom i z pewnością jednym z nich nie jest całoroczne zamieszkiwanie bądź zimowanie w nich.

Należy podkreślić, że ROD są obszarami użyteczności publicznej, na których nie można stawiać domów ani w nich zamieszkiwać, prowadzić działalności gospodarczej ani budować altan większych niż przewidują przepisy. Wielkość altany przewidziana w przepisach jest wystarczająca dla celów, którym ma służyć. Rodzinne ogrody działkowe nie są przystosowane do wypełniania funkcji mieszkalnych, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i infrastruktury, bowiem nie posiadają one odpowiedniej sieci wodociągowej, energetycznej, ani kanalizacji.

Kto mieszka w ROD zimą?

Można wyróżnić dwie grupy zimowych lokatorów ROD: „działkowców” zamieszkujących na stałe w ogrodzie oraz bezdomnych.

W przypadku pierwszej grupy lokatorów ciężko w rzeczywistości nazywać ich działkowcami, gdyż użytkowane działki wykorzystują one w sposób niezgodny z przepisami. Konsekwencją łamania przez nich przepisów jest wypowiedzenie umowy dzierżawy. Z szacunku dla innych działkowców i litery prawa, wszyscy działkowcy powinni wykorzystywać swoje działki i altany zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie ma możliwości, aby Polski Związek Działkowców przymykał oko na jakiekolwiek odstępstwa od tej reguły.

Kiedy mówimy jednak o drugim rodzaju zimowych lokatorów ROD, czyli bezdomnych – o osobach, które nie mają żadnego związku prawnego z ROD, a decydują się na nielegalne zajęcie mienia działkowców – konsekwencje mogą być dużo poważniejsze. Nie chodzi tu jedynie o względy prawne wynikające z naruszenia czyjeś własności, ale o zagrożenia jakie stwarza przebywanie zimą w ROD.

Dlaczego nie można mieszkać w ROD?

Mieszkanie w rodzinnych ogrodach działkowych jest zakazane przede wszystkim dlatego, że mają one za zadanie zaspokajać rekreacyjne i wypoczynkowe potrzeby społeczeństwa. W związku z tym budynki i infrastruktura ogrodowa nie jest przystosowana do funkcji mieszkalnych.

Altany z założenia są budowlami letniskowymi i zgodnie z ustawą o ROD na ich budowę nie trzeba mieć pozwolenia. Nie przechodzą one także odbiorów technicznych. Stan instalacji wodno – energetycznych w pełni zaspokaja potrzeby wypoczynkowego użytkowania altany, ale nie traktowania jej jako domu. Co więcej, na okres zimowy woda w ogrodzie jest zakręcana – rury położone są w ziemi bardzo płytko, a zakręcenie wody pozwala uniknąć zamarzania jej w rurach i ich awarii. Ponadto walne zebranie w ROD może także zdecydować o wyłączeniu prądu w ogrodzie na zimę– co ma zapobiec stratom przesyłowym na liniach energetycznych, ale także - w dużej mierze - przeciwdziałać zasiedlaniu się bezdomnych. Jeśli jednak nawet energia elektryczna zostaje w ROD na zimę, to ogrodowe dawno temu powstałe instalacje elektryczne nie wytrzymują intensywnej eksploatacji.

Mowa tu o pożarach altan spowodowanych przez zwarcie instalacji elektrycznej, ale także przez pozostawianie niedopałków papierosów. W takim przypadku nie dość, że działkowiec traci swój dobytek, to bezdomny koczujący w altanie jest bezpośrednio narażony na utratę zdrowia i życia. Zatem respektowanie zakazu zamieszkiwania w ROD jest także w rzeczywistości interesie osób bezdomnych

Altany w ROD nie posiadają również instalacji grzewczej, ani pieców. W związku z tym kolejnym niebezpieczeństwem, które również prowadzi do pożarów, ale i zaczadzeń, jest dogrzewanie altan wadliwymi grzejnikami z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych.

Równie niebezpieczny jak ogień, dla osób nielegalnie zamieszkujących w ogrodzie, może być mróz. Gdy temperatura spada poniżej zera narażeni są oni nie tylko na odmrożenia, ale także na ryzyko zamarznięcia. W szczególności jeśli są oni w stanie upojenia alkoholowego.

Ty też możesz pomóc

Nie sposób wyeliminować zupełnie osiedlania się bezdomnych w okresie zimowym w ROD. Można jednak zdecydowanie reagować, gdy dostrzeże się ich obecność w ogrodzie. Działkowcy oraz zarządy ROD powinny zgłaszać wszelkie przypadki stałego zamieszkiwania w ROD i koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – policji, straży miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swoim mieście. Można nie tylko ochronić majątek działkowców, ale przede wszystkim uratować życie osób bezdomnych.

Zima za pasem

Jesień w pełni. Lokalnie występują już przymrozki. Dlatego dobrze by było wyczulić się na osoby potrzebujące, które będą próbować w spartańskich warunkach przekoczować zimę w ROD. Ogrodowe altany nie mogą zastąpić lokali socjalnych, a ogrody działkowe schronisk. Można jednak pomóc tym osobom poprzez poinformowanie odpowiednich służb o ich obecności w ROD.Przydatne numery alarmowe: policja – 997 lub 112 z telefonów komórkowych, straż miejska - 986.

tej pomocy leży w kompetencjach organów i instytucji państwa.

Noclegownie – sprawdź gdzie są w Twoim mieście

W większości miast funkcjonują schroniska, które przyjmują bezdomnych niezależnie od ilości łóżek i miejsca. Jedynym warunkiem jest trzeźwość. Poniżej prezentujemy wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym (adresy pod linkami):

Ogólnopolski

https://www.gov.pl/web/rodzina

Pamiętaj! Jeżeli znasz miejsca, w których przebywają osoby bezdomne, chore, potrzebujące wsparcia i pomocy zadzwoń pod bezpłatny numer Straży Miejskiej 986;

Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym (adresy pod linkami )

W ELBLĄGU

https://warminskomazurskie.naszemiasto.pl/elblag-kompleksowa-pomoc-dla-osob-bezdomnych/ar/c15-9509409

https://m.wm.pl/2023/02/info2022-23-1-953532.pdf

https://centrumelblag.pl/strefa-organizacji/organizacje-i-instytucje/185,stowarzyszenie-na-rzecz-osob-bezdomnych-i-potrzebu

https://www.ecus.pl/author/mops/

https://gops.gminaelblag.pl/


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: Winna 9,

Telefon: tel.: (55) 625 61 00


 

W ELBLĄGU

Wykaz placówek świadczących całodobową pomoc na rzecz osób bezdomnych w Elblągu:

Dom dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

Dom opieki, Nowodworska 49, 82-300 Elbląg

Godziny: Czynne całą dobę

Telefon: 55 232 69 60

Pogotowie Socjalne Elbląg ul. Królewiecka +48 55 234 11 41

W PASŁĘKU

https://paslek.pl/aktualnosci/pomoc-dla-osob-bezdomnych-infolinia.html

http://www.paslek.naszops.pl/


W BRANIEWIE
http://gopsbraniewo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=117

https://www.mapawsparcia.pl/item/noclegownia-stowarzyszenia-pomocy-spolecznej-socjal-w-braniewie/

https://braniewo.policja.gov.pl/bra/aktualnosci/112896,Infolinia-dla-osob-bezdomnych-800-165-320.html

W ORNECIE
https://orneta.naszops.pl/n,w-wojewodzkim-centrum-zarzadzania-kryzysowego-wojewody-warminsko-mazurskiego-od-dnia-1-listopada-2020-r-funkcjonuje-bezplatna-calodobowa-infolinia-dla-osob-bezdomnych

https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/osrodek-pomocy-spolecznej/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-ornecie/


W PIENIĘ ŻNIE

https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/osrodek-pomocy-spolecznej/mgops-pieniezno/

https://www.e-bip.org.pl/upload/00579/35547/0774394-58570934.pdf


WE FROMBORKU

https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/osrodek-pomocy-spolecznej/mgops-frombork/


W TOLKMICKU
https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/osrodek-pomocy-spolecznej/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-tolkmicko/

W RYCHLIKACH
https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/typ/osrodek-pomocy-spolecznej/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-rychlikach/

 

Inne strony o bezdomnych

https://www.ecus.pl/bezdomni/

https://fakty.tvn24.pl/fakty-po-poludniu/zima-to-trudny-czas-dla-osob-bezdomnych-warto-wiedziec-jak-mozemy-im-pomoc-st7523060

https://elblag.naszemiasto.pl/zima-to-bardzo-trudny-czas-dla-bezdomnych-wideo/ar/c15-9560143

https://radioolsztyn.pl/zima-dla-bezdomnych-to-najtrudniejszy-czas-w-elblagu-potrzebujacy-znajda-schronienie/01730482

https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/elblag/kategoria/wiadomosci-klubowe/elblag-bezdomni-zima

https://dziennikelblaski.pl/493963,Tak-zima-radza-sobie-bezdomni.html


 

Bezdomni Zimą w ROD. Reaguj

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106