20 listopada 2022
  Oferujemy: Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Wynagrodzenie według własnego regulaminu wynagradzania w zależności od stażu i doświadczenia. Możliwość rozwoju zawodowego. Ciekawą i pełną wyzwań pracę. Stabilność zatrudnienia. Opis
20 listopada 2022
  Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Elblągu poszukuje kandydatów na stanowisko: Samodzielnej księgowej / księgowego w wymiarze pracy: pełen etat Miejsce pracy: Elbląg, ul. Kościuszki 106 Opis stanowiska: Osoba zatrudniona
02 listopada 2022
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Elbląg w Elblągu poszukuje Kandydatów na stanowisko: Inspektora ds. inwestycji Miejsce pracy: Elbląg Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu Opis stanowiska: osoba zatrudniona jako inspektor ds.

 

Zatrudnimy Inspektora ds. inwestycji

02.11.2021

 

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Elbląg w Elblągu poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. inwestycji

 

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako inspektor ds. inwestycji będzie odpowiadać za:

 • Prowadzenie skutecznych działań w zakresie wdrażania zadań inwestycyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych w celu ich rozwoju i modernizacji,

 • Sporządzanie Okręgowego Planu Inwestycji i Remontów,

 • Nadzorowanie nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD,

 • Opiniowanie i kontrolowanie zamierzeń i działań inwestycyjno-remontowych w ROD.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe: budownictwo,

 • Posiadanie uprawnień budowlanych,

 • Prawo jazdy kategorii B,

 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, Internet),

 • Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, inicjatywa w działaniu,

 • Determinacja w realizacji wyznaczonych celów,

 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 • Dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum Elbląga oraz w terenie,

 • Miłą atmosferę pracy wśród profesjonalistów zajmujących się tematyką rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: elblag@pzd.pl. Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji ogłoszonej w dniu 07.06.2021 r. prowadzonej przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 

Termin nadsyłania ofert do 31.12.2021r. Planowany termin zatrudnienia z dniem 02.01.2022 r.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106, reprezentowany przez Prezesa Okręgu Elbląg z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji ogłoszonej w dniu 07.06.2021 r. do czasu jej zakończenia.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność identyfikacji Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dokonania oceny przydatności Pani/Pana do pracy oraz nawiązania z Panią/Panem ewentualnego stosunku pracy

 • Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.


 

 

 

 

Zatrudnimy instruktora ds. ogrodniczych
Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie według własnego regulaminu wynagradzania
  w zależności od stażu i doświadczenia.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę.
 • Stabilność zatrudnienia.

Opis stanowiska

 • Współpraca z jednostkami terenowym PZD w zakresie szkoleń, instruktażu, zagospodarowania i modernizacji ogrodów.
 • Opracowywanie koncepcji nowoczesnego zagospodarowania ogrodów
  i działek.
 • Wdrażanie przyjętych zasad zagospodarowania ogrodów i działek.
 • Inicjowanie modernizacji starych ogrodów działkowych.
 • Prowadzenie przeglądów zagospodarowania ROD  i działek.
 • Organizowanie działalności szkoleniowej w u, w tym: opracowywanie programów szkoleniowych, nadzorowanie i inspirowanie działalności szkoleniowej Okręgowego Zarządu PZD.
 • Współpraca z placówkami naukowymi w zakresie ogrodnictwa działkowego, ekologii i ochrony środowiska oraz wdrażanie osiągnięć naukowych w tym zakresie na terenie ogrodów działkowych.
 • Prowadzenie działalności konkursowej PZD.
 • Współpraca z i instruktorami ogrodniczymi okręgowych zarządów PZD, w tym opracowywanie i wytyczanie kierunków pracy i działalności instruktorów.
 • Ukierunkowywanie pracy Społecznej Służby Instruktorskiej w zakresie realizacji zadań ogrodniczych Związku.
 • Wyjazdy lustracyjne na terenie ROD.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie ogrodnictwa lub kształtowania terenów zielonych. Minimum 5 letnie.
 • Umiejętność wypowiadania się w formie pisemnej i przed audytorium.
 • Duża samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w działaniu. Umiejętność  pracy pod presją czasu.
 • Dyspozycyjność ( praca związana z wyjazdami służbowymi).

Wymagane dokumenty:

 • CV ( z klauzulą o ochronie danych osobowych) i list motywacyjny.
   

Aplikacje należy kierować na adres: 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 106,
e-mail:
elblag@pzd.pl do dnia 30.04.2021r.

 

 

 

Zatrudnimy księgowego/księgową

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Elblągu poszukuje

kandydatów na stanowisko:
Samodzielnej księgowej / księgowego w  wymiarze pracy:  pełen etat lub 2 x ½ etatu

Miejsce pracy: Elbląg, ul. Kościuszki 106

 

 Opis stanowiska:

 

osoba zatrudniona jako księgowa/księgowy będzie odpowiadać za:

· Prowadzenie pełnej księgowości Okręgu  PZD Elbląg w oraz współpracę   z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w programie komputerowym DGCS SYSTEM PZD

Obliczanie i odprowadzanie składek ZUS, podatku PIT

· Prowadzenie rejestrów: NIP, REGON, kont bankowych ROD

 • Bieżące rozliczanie należności - terminowe realizowanie zobowiązań

Wymagania:

· Wyższe lub średnie kierunkowe: finanse, rachunkowość.

· Wieloletnie doświadczenie w obszarze księgowości, windykacji i rozliczeń.

· Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

· Znajomość programów księgowych oraz pakietu MS Office.

· Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, sumienność, inicjatywa w działaniu oraz dobra organizacja pracy.

· Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

· Umiejętność analitycznego myślenia.

 • Umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań.     
  Zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

· Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

· Atmosferę opartą na współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

· Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w Elblągu, ul. Kościuszki 106.

· Możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny  (CV).

· Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

· Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy
i doświadczenie zawodowe.

· Aktualne dokumenty potwierdzające, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: elblag@pzd.pl do dnia 30.04.2021 r.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg przy ul. Kościuszki 106. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku — art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106