20 listopada 2022

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 • Wynagrodzenie według własnego regulaminu wynagradzania
  w zależności od stażu i doświadczenia.

 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę.

 • Stabilność zatrudnienia.

Opis stanowiska

 • Współpraca z jednostkami terenowym PZD w zakresie szkoleń, instruktażu, zagospodarowania i modernizacji ogrodów.

 • Opracowywanie koncepcji nowoczesnego zagospodarowania ogrodów
  i działek.

 • Wdrażanie przyjętych zasad zagospodarowania ogrodów i działek.

 • Inicjowanie modernizacji starych ogrodów działkowych.

 • Prowadzenie przeglądów zagospodarowania ROD i działek.

 • Organizowanie działalności szkoleniowej w u, w tym: opracowywanie programów szkoleniowych, nadzorowanie i inspirowanie działalności szkoleniowej Okręgowego Zarządu PZD.

 • Współpraca z placówkami naukowymi w zakresie ogrodnictwa działkowego, ekologii i ochrony środowiska oraz wdrażanie osiągnięć naukowych w tym zakresie na terenie ogrodów działkowych.

 • Prowadzenie działalności konkursowej PZD.

 • Współpraca z i instruktorami ogrodniczymi okręgowych zarządów PZD, w tym opracowywanie i wytyczanie kierunków pracy i działalności instruktorów.

 • Ukierunkowywanie pracy Społecznej Służby Instruktorskiej w zakresie realizacji zadań ogrodniczych Związku.

 • Wyjazdy lustracyjne na terenie ROD.

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie ogrodnictwa lub kształtowania terenów zielonych. Minimum 5 letnie.

 • Umiejętność wypowiadania się w formie pisemnej i przed audytorium.

 • Duża samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w działaniu. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 • Dyspozycyjność ( praca związana z wyjazdami służbowymi).

Wymagane dokumenty:

 • CV ( z klauzulą o ochronie danych osobowych) i list motywacyjny.

Aplikacje należy kierować na adres: 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 106,
e-mail: elblag@pzd.pl do dnia 31.12.2022r.

 

 

 

Zatrudnimy księgowego/księgową

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Elblągu poszukuje

kandydatów na stanowisko:
Samodzielnej księgowej / księgowego w wymiarze pracy: pełen etat

Miejsce pracy: Elbląg, ul. Kościuszki 106

 

Opis stanowiska:

 

osoba zatrudniona jako księgowa/księgowy będzie odpowiadać za:

· Prowadzenie pełnej księgowości Okręgu PZD Elbląg w oraz współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w programie komputerowym DGCS SYSTEM PZD

Obliczanie i odprowadzanie składek ZUS, podatku PIT

· Prowadzenie rejestrów: NIP, REGON, kont bankowych ROD

 • Bieżące rozliczanie należności - terminowe realizowanie zobowiązań

Wymagania:

· Wyższe lub średnie kierunkowe: finanse, rachunkowość.

· Wieloletnie doświadczenie w obszarze księgowości, windykacji i rozliczeń.

· Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

· Znajomość programów księgowych oraz pakietu MS Office.

· Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, sumienność, inicjatywa w działaniu oraz dobra organizacja pracy.

· Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

· Umiejętność analitycznego myślenia.

 • Umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań.
  Zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

· Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

· Atmosferę opartą na współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

· Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w Elblągu, ul. Kościuszki 106.

· Możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny (CV).

· Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

· Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy
i doświadczenie zawodowe.

· Aktualne dokumenty potwierdzające, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: elblag@pzd.pl do dnia 30.12.2022 r.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg przy ul. Kościuszki 106. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku — art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zatrudnimy instruktora ds. ogrodniczych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106