Instrukcja

korzystania z platformy szkoleniowej dla nowych działkowców

Okręgu PZD w Elblągu

***

Po wejściu na stronę internetową elblag.pzd.pl należy:

 

  1. Wybrać z górnego menu zakładkę „Szkolenia”;

  2. Następnie z rozwijalnego menu wybrać "platforma szkoleniowa dla nowych działkowców";

  3. Pokaże się okno do wpisania hasła, trzeba wpisać hasło /hasło do testu posiadają wszystkie Zarządy ROD, w którym działkowiec nabywa działkę/;

  4. Następnie po otwarciu strony aby rozwiązać test należy jeszcze raz wpisać w oknie to samo hasło;

  5. Pokaże się test;

  6. Należy wpisać w rubrykach wymagane dane;

  7. Następnie należy rozwiązać test składający się z 15 pytań, zaznaczając jedną właściwą odpowiedź w kółku przy każdym pytaniu;

  8. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 15 pytań pokaże się w oknie suma punktów zdobytych w teście;

  9. Następnie należy kliknąć przycisk „wyślij” i wtedy w zależności od punktacji pokaże się komunikat z informacją czy test został zaliczony lub nie został i trzeba go powtórzyć, klikając na tekst "rozwiąż jeszcze raz".

W tym wypadku radzimy skorzystać z publikowanych na naszej stronie źródeł uzupełnienia wiedzy, pod linkami :

https://elblag.pzd.pl/materialy-szkoleniowe-dla-nowych-dzialkowcow

https://elblag.pzd.pl/szkolenia-nowych-dzialkowcow

https://elblag.pzd.pl/Ustawa ; https://elblag.pzd.pl/Statut

https://elblag.pzd.pl/Regulamin lub na innych stronach wskazanych w dziale pod linkiem: https://elblag.pzd.pl/szkolenia-nowych-dzialkowcow pod nazwą „Wykaz adresów podstawowych stron internetowych z których powinny korzystać osoby szkolące oraz nowi działkowcy lub kandydaci na działkowców w ramach szkolenia wstępnego dla nowych działkowców we wszystkich opisanych wyżej trybach”

 

Po uzyskaniu zaliczenia testu można pobrać certyfikat jego ukończenia, klikając na link "pobierz certyfikat".

 

Informacja o zdaniu testu zostanie wysłana na podany wcześniej adres mailowy działkowca oraz na adres Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu.

 

Uwaga!

Podane przez Zarząd ROD hasło należy zachować tylko dla swojej wiedzy, dla bezpieczeństwa swoich danych nie należy go udostępniać innym osobom, nie zapisywać w systemie dla powtórzeń lub zapamiętywania przez system.

 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106