Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

03 listopada 2020
Uprawomocniło
23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
17 stycznia 2021
Według prognoz synoptyków przed nami bardzo mroźne dni. Przewidywany spadek temperatur w nocy to nawet - 20 stopni C. Pomyślmy w tym czasie o tych, którzy nie mają się gdzie schronić podczas takich mrozów. Osoby bezdomne kryją się przed zimnem w pustostanach, kanałach ciepłowniczych, a  często także w  altanach w ogrodach działkowych.  Jeśli przebywamy w tym czasie na terenie ogrodu
13 stycznia 2021
Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi
10 stycznia 2021
Informujemy, że w wyniku skutecznego odwołania się od negatywnej decyzji komisji weryfikującej wnioski, pozytywnie rozpatrzono ponownie jeden z czterech złożonych z naszej strony wniosków, a mianowicie dotyczący przeprowadzenia w 2021 roku spotkania integracyjno – edukacyjnego w największym ogrodzie ROD Bratek w Elblągu w ramach organizacji Dnia Działkowca. Projekt tego spotkania uzyskał tym samym wsparcie w wysokości 10 000 zł, co
08 stycznia 2021
W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31.12.2020 r. projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, które mają trwać do ok. 29 stycznia 2021 r.
08 stycznia 2021
  W sierpniu 2020 roku ceny gospodarki odpadami były średnio o 50,5 proc. wyższe niż w 2019 roku /źródło GUS/. Wiele miast wprowadza obecnie podwyżki i to niemałe. A wraz z cenami rosną w różnych miejscach dzikie wysypiska, co daje się zauważyć i w rejonach ogrodów działkowych. Wzrost opłat za odbiór śmieci uzasadniany był wzrostem cen paliwa o 40%, energii elektrycznej
08 stycznia 2021
  W związku dużym zainteresowaniem telefonicznymi dyżurami prawnymi w PZD w latach ubiegłych, Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r. postanowił o kontynuowaniu telefonicznych dyżurów prawnych w jednostce krajowej PZD oraz Okręgach PZD w 2021 roku.  Ww. dyżury prawne będą odbywały się w 2021
05 stycznia 2021
Nowa platforma szkoleniowa dla ROD Okręgu PZD Elbląg - zgłoś swój pomysł !!! Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje, że w związku z niezmiennym stanem zagrożenia epidemiologicznego, od jakiegoś czasu pracuje nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi prowadzenia szkoleń kandydatów i nowych działkowców oraz dla pozostałych grup osób funkcyjnych z ROD naszego Okręgu m.in. w trybie zdalnym na internetowej platformie edukacyjnej. Ponadto
04 stycznia 2021
PILNE Uwaga Zarządy ROD !!! Poniżej publikujemy przydatne linki do stron, gdzie można szukać aktualnych informacji o funduszach na różne cele dla organizacji pozarządowych z poziomu krajowego oraz naszego województwa warmińsko – mazurskiego. Proszę zwracać uwagę na terminy składania wniosków oraz wymagania. https://fundusze.ngo.pl/aktualne https://fundusze.ngo.pl/333296-program-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne.html https://fundusze.ngo.pl/335191-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-w-roku-2021.html https://fundusze.ngo.pl/335188-ogloszenie-konkursu-z-zakresu-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-2021-rok-i-termin.html https://fundusze.ngo.pl/334987-inicjatywy-ekologiczne-centrow-wolontariatu-caritas-w-roku-2021.html https://fundusze.ngo.pl/334917-inicjatywy-ekologiczne-szkolnych-kol-caritas-archidiecezji-warminskiej-w-roku-2021.html https://fundusze.ngo.pl/334797-konkurs-mkdnis-wspieranie-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych.html https://fundusze.ngo.pl/331129-konkurs-grantowy-to-dziala-my.html https://fundusze.ngo.pl/334375-fundusze-na-dzialania-informacyjne-dotyczace-wspolnej-polityki-rolnej.html https://fundusze.ngo.pl/333249-polonia-i-polacy-za-granica-2021-oferty-regrantingowe.html https://fundusze.ngo.pl/333246-polonia-i-polacy-za-granica-2021.html https://fundusze.ngo.pl/332713-konkurs-mkdnis-program-sport-wszystkich-dzieci.html https://fundusze.ngo.pl/331342-miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.html https://fundusze.ngo.pl/328312-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-sprawie-europejskiego-zielonego-ladu-1-mld-euro-na-inwestycje.html https://fundusze.ngo.pl/295459-partnerstwo-z-gminami-dla-ngo-podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszancow.html https://fundusze.ngo.pl/335236-kulturalne-pomosty-2021.html

Aktualności

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106