Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

01 grudnia 2022
  Oszuści sięgają po najróżniejsze metody, aby okraść swoje ofiary. W jednym z przypadków, który miał miejsce w Elblągu pewna kobieta zgłosiła, że kilku nieznanych jej mężczyzn dzwoniąc do niej namówiło ją do „zainwestowania” na giełdzie. W wyniku tego kobieta poniosła straty w wysokości 1200 złotych. Gdy policjanci zagłębili się w sprawę okazało się, że nie było to inwestowanie i nie
01 grudnia 2022
  Prawniczka Urszula Wolna została nowym rzecznikiem praw osób starszych w Elblągu. Przez lata pracowała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Swoją nową funkcję pełni społecznie. Od 2010 roku w województwie warmińsko-mazurskim działa społeczny rzecznik praw osób starszych. Jest nim Stanisław Brzozowski, emerytowany dziennikarz związany z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa w Olsztynie. Od samego początku miał on zastępcę w Elblągu, przez długie lata
01 grudnia 2022
  24 listopada br. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, a także zaproszonych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI)  różnych okręgów PZD. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro KR PZD, a  Okręg Mazowiecki reprezentowały instruktorki SSI – Katarzyna Maśna (z ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie) i Anna Skrzypiec (z ROD „Skowronek” w Kajetanach), a także główny specjalista ds. ogrodniczych biura
30 listopada 2022
  Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla IV etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 września 2022 – 30 września 2022 r. W ramach trzeciego etapu konkursu 72 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 7 188 717,39 zł.
30 listopada 2022
  W związku z realizacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała Podręcznik Grantobiorcy  z dnia 7 listopada 2022 r. dodając załącznik nr 6 tj. plakat identyfikujący projekt (przykładowo uzupełniony). Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika oraz załącznikami, a także korzystania szczególnie przez Zarządy ROD, które przystąpiły do realizacji programu. Znajomość udostępnionych materiałów
29 listopada 2022
  W dniu 28.11.2022 roku  w godzinach popołudniowych w  sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego   w Braniewie Prezes Okręgu Elbląskiego PZD p. Zygmunt Wójcik  wraz z Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgardą Kordykiewicz, Stefanem Sokalskim członkiem ds. komisji inwestycji  oraz rozwoju ROD, Instruktorem SSI Stanisławem Kanią spotkali się z osobami funkcyjnymi z trzech  ROD Braniewa, Fromborka oraz Pieniężna (Prezesi, skarbnicy, sekretarze, instruktorzy SSI oraz
29 listopada 2022
  W dniu 28.11.2022 roku  w siedzibie UG Elbląg miało miejsce spotkanie Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD  Pana Zygmunta Wójcika, Marka Antonowicza Prezesa ROD Budowlani w Gronowie Górnym zarazem radnego gminy Elbląg z Wójtem Gminy Elbląg Zygmuntem Tucholskim. W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami gminy Elbląg a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące wspierania przez Gminę Elbląg zadań inwestycyjno-remontowych
25 listopada 2022
  Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,ROD może nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. Aby uzyskać tę ochronę trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie. Warto zrobić to szybko. Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją wprowadzoną z inicjatywy PZD, ROD