01 listopada 2019

INFORMACJE W SPRAWIE SPOTKAŃ, NARAD SZKOLEŃ, INSTRUKTAŻY DLA ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGU PZD W ELBLĄGU W 2023 roku

W dniach 14 marca do 22 marca br. włącznie zgodnie z wcześniej przesłanymi zaproszeniami w siedzibie biura okręgu odbędą się:

- posiedzenia OZ PZD i OR PZD w Elblągu;

- spotkania członków komisji problemowych działających przy OR PZD;

- spotkania kolegiów Prezesów ROD Okręgu;

- spotkania aktywu społecznego wspierającego działania OZ i OR PZD;

- narady szkoleniowo-instruktażowe dla przedstawicieli organów funkcyjnych ROD Okręgu Elbląg w tym dla Prezesów Zarządów ROD, Skarbników, instruktorów SSI ROD oraz Przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych;

 

Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie ARiMR i Jednostki Krajowa PZD ws. programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 24.05.2022

 

Okręgowy Zarząd  PZD w Elblągu informuje, że w dniach 19 -20 maja 2022 roku Dyrektor biura Okręgu PZD w Elblągu uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Jednostkę Krajową PZD w Warszawie . Szkolenie dotyczyło możliwości udziału   ogrodów celem wykorzystania środków z  programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 

Informacje na temat przystąpienia do konkursu oraz wykorzystania grantów przez ROD-y Okręgu  zostały przekazane w dniu 24.05. 2022 r. pocztą email na adresy ROD z określeniem sposobu zgłaszania swojego udziału oraz terminu  szkoleń w tym zakresie, które będą przeprowadzone nawet po zgłoszeniu jednego ROD.

 

 

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

          mgr Zygmunt Wójcik

 

 

 

 

 

 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106