Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

 

 

 

   Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

    Okręgowa Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w okręgu

    i działa na podstawie § 113 -117 Statutu PZD.

    Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu:

 

1.

Kordykiewicz Ludgarda

Przewodniczący Okręgowej

Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu

2.

Jan Wątroba

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej

Komisji Rewizyjnej PZD w  Elblągu

3.

Walentynowicz Urszula

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

4.

Wyszołmirska Krystyna

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

5.

Zuzanna Łukasik

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

6.

Borysławski Jan Bronisław

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

    7.    Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w   Elblągu

 

 

 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106