27 lutego 2018

PLAN SZKOLEŃ OZ PZD W ELBLAGU DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW ORAZ KANDYDATÓW NA DZIAŁKOWCÓW 2023

 

Zarządy ROD Okręgu Elbląg będą na bieżąco informowane o terminach szkoleń stacjonarnych dla kandydatów i nowych działkowców z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed datą ich rozpoczęcia.

 

Zarządy ROD Okręgu Elbląg i osoby funkcyjne są niezależnie od szkoleń w OZ PZD zobowiązane prowadzić wstępne szkolenia dla kandydatów i nowych działkowców zgodnie z dotychczas przekazywanymi telefonicznie, emaliowo lub pocztą tradycyjną zaleceniami dotyczącymi zasad postępowania przy kontakcie lub przy przyjęciu nowego działkowca.

 

Zasady te zostały opisane szczegółowo w przyjętych przez OZ PZD nowych formach i trybach szkolenia kandydatów i nowych działkowców, a informacja na ten temat znajduje się pod adresem:

https://elblag.pzd.pl/informacje-na-temat-szkolen--w-okresie-epidemii

 

Ponadto na stronie internetowej Okręgu funkcjonuje elektroniczna platforma szkoleniowa do której hasło wejściowe podano wszystkim zarządom ROD Okręgu dla nowych działkowców i osób chętnych do głębszego zaznajomienia się zasadami i przepisami obowiązującymi naszym stowarzyszeniu ogrodowym PZD. Link :

https://elblag.pzd.pl/platforma-szkoleniowa-dla-nowych-dzialkowcow

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106