01 listopada 2019

INFORMACJE W SPRAWIE POSIEDZEŃ, ZEBRAŃ, ZJAZDÓW ORGANÓW STATUTOWYCH OKRĘGU PZD W ELBLĄGU w 2023 ROKU

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu - 11.05.2023 r

W dniu 11.05.2023 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu .
Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik.

W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ludgarda Kordykiewicz, Główna Księgowa OZ PZD Pani Bożena Raszkowska oraz członkowie Okręgowego Zarządu.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia była:

Informacja dotycząca sytuacji w PZD oraz w ROD Okręgu PZD w Elblągu.

Omówienie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizacji projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz spraw wynikających ze złożonych wniosków do ARiMR.

Sprawy działalności kolegiów Prezesów i komisji problemowych działających przy OZ PZD

Sprawy inwestycji i remontów, wnioski o dotacje związkowe i zewnętrzne w tym granty marszałkowskie i dotacje Prezydenta Elbląga

Sprawy gruntowe ROD w m. Elbląg i w m Braniewo, czasowe zajęcia terenów ROD, mpzp i plany zagospodarowania ROD przyjęcia ROD do OFK

Szkolenia nowych działkowców i kandydatów na działkowców bezpośrednie oraz na platformie elektronicznej umieszczonej na stronie okręgu pod adresem https://elblag.pzd.pl/szkolenia-nowych-dzialkowcow

Sprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania OZ i ROD okręgu i inne sprawy organizacyjne.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.

Z.W.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106