Okręgowy Zarząd

Okręgowy Zarząd Elbląski  PZD w Elblągu to organ występujący w imieniu Okręgu. Okręgowy Zarząd odbywa swoje statutowe posiedzenia co najmniej raz w miesiącu i wykonuje bieżące zadania Okręgu.

Skład Okręgowego Zarządu Elbląskiego PZD w Elblągu:

 

 

 

1.

Wójcik Zygmunt

 

Prezes Okręgu Elbląskiego PZD w Elblągu - członek

Krajowej Rady PZD

2

Wiśniewski Wiesław

I Wiceprezes Okręgu Elbląskiego PZD w Elblągu

3.

Nawrocki Jacek

Wiceprezes Okręgu Elbląskiego PZD w Elblągu

4.

Ocalewicz Stanisław

Wiceprezes Okręgu Elbląskiego PZD w Elblągu

5.

Pawlukowska Regina

Sekretarz Okręgu Elbląskiego PZD w Elblągu

6.

Świtalska Teresa

Skarbnik Okręgu Elbląskiego PZD w Elblągu

7.

Bereś Marek

Członek Okręgowego Zarządu Elbląskiego PZD

w Elblągu

8.

Mikołajczyk Ryszard

Członek Okręgowego Zarządu Elbląskiego PZD

w Elblągu

9.

Kania Stanisław

Członek Okręgowego Zarządu Elbląskiego PZD

w Elblągu

10.

Antonowicz Ewa

Członek Okręgowego Zarządu Elbląskiego PZD

w Elblągu

11.

Stefan Sokalski

Członek Okręgowego Zarządu Elbląskiego PZD

w Elblągu

Okręgowy Zarząd  PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106