24 kwietnia 2024
  DOTYCZY: OGŁOSZENIA KONKURSÓW DLA DZIAŁKOWCÓW I ZARZĄDÓW ROD 2024 NA POZIOMIE KRAJOWYM PZD Elbląg 24 kwietnia 2024r. Konkurs Krajowy "Najpiękniejsza Działka Roku 2024" - organizowany przez Krajowy Zarząd PZD - udział może wziąć każdy kto użytkuje działkę w ROD należącym do PZD. Termin zgłaszania do 30 .06. 2024r bezpośrednio do KZ PZD Warszawa http://pzd.pl/artykuly/28307/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-26-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Najpiekniejsza-Dzialka-Roku-2024.html *** Konkurs "Najlepszy ROD Roku 2024"
24 kwietnia 2024
Konkurs " okręgowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” organizowany przez Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu - udział może wziąć każdy działkowiec z okręgu elbląskiego zgłoszony przez Zarząd swojego ROD. Uchwala OZ PZD w Elblągu nr 27 2024 z 19.04.2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Najpiękniejsza działka ROKU 2024 Regulamin konkursu zał. nr 1 Formularz zgłoszenia zał. nr 2 Oświadczenie uczestnika
15 kwietnia 2021
Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu wdrożył pod koniec ubiegłego roku okresowy program szkoleń dla nowych działkowców oraz kandydatów na działkowców w okresie zagrożenia epidemiologicznego do realizacji przez Instruktorów SSI OZ i ROD, osoby funkcyjne OZ i ROD, pozwalający na szkolenia w jednym z wybranych trybów w zależności od stopnia obowiązujących ograniczeń. W związku z dalszymi ograniczeniami epidemicznymi wpływającymi na zakłócenia
01 listopada 2019
W dniu 7 grudnia br. zgodnie z wcześniej przesłanymi zaproszeniami w świetlicy ROD Kosynierów Gdyńskich w Elblągu odbędzie się: - uroczysta narada szkoleniowo-instruktażowa dla przedstawicieli organów funkcyjnych ROD Okręgu Elbląg w tym dla Prezesów Zarządów ROD oraz Przewodniczących ogrodowych komisji Rewizyjnych oraz osób wyróżnionych w konkursach, zaproszonych gości i innych; Szkolenie ARiMR i Jednostki Krajowa PZD ws. programu „Rozwój zielonej
01 listopada 2019
W dniu 12 grudnia br. o godz. 09.30 zaplanowane jest posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu ; W dniu 12 grudnia br. o godz. 11.30 w świetlicy ROD Kosynierów Gdyńskich w Elblągu zaplanowane jest posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu połączone z spotkaniem opłatkowym
22 lutego 2019
Krajowy Zarząd PZD informuje, że zgodnie z uchwałą KZ nr 410/2018 został uruchomiany system komunikacji z zarządami ROD za pomocą newsletterów. Ogrody, które przekazały do Okręgowych Zarządów swoje adresy mailowe otrzymały wczoraj elektroniczną wersję  poradnika RODO w ROD oraz wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. W bazie jest obecnie 2400 ogrodów. Jeżeli ogród chce korzystać z systemu, należy podać do

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106