15 kwietnia 2021

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu wdrożył pod koniec ubiegłego roku okresowy program szkoleń dla nowych działkowców oraz kandydatów na działkowców w okresie zagrożenia epidemiologicznego do realizacji przez Instruktorów SSI OZ i ROD, osoby funkcyjne OZ i ROD, pozwalający na szkolenia w jednym z wybranych trybów w zależności od stopnia obowiązujących ograniczeń.

W związku z dalszymi ograniczeniami epidemicznymi wpływającymi na zakłócenia w komunikacji pomiędzy Okręg – ROD-y – działkowiec, po przeprowadzeniu licznych konsultacji, OZ PZD opracował i wdrożył z początkiem kwietnia br. kolejną formę przeprowadzania szkoleń dla nowych działkowców w postaci elektronicznej platformy szkoleniowej, która została umieszczona na stronie internetowej okręgu w dziale szkolenia pod linkiem https://elblag.pzd.pl/szkolenia

W dziale tym udostępniono instrukcję korzystania z platformy szkoleniowej dla nowych działkowców Okręgu PZD w Elblągu, która informuje w jaki sposób postąpić, do kogo się zwrócić oraz jak korzystać z materiałów szkoleniowych w wypadku gdy nowemu działkowcowi nie udało się za pierwszym razem zdać testu wiedzy. Nowy działkowiec podczas przyjęcia do ROD jest informowany o potrzebie zapoznania się z podstawowymi przepisami związkowymi oraz zasadami obowiązującymi w danym ROD. Z uwagi na obecne uwarunkowania, po otrzymaniu hasła dostępowego przechodzi test sprawdzający a przy okazji zapoznaje się z dostępnymi materiałami szkoleniowymi umieszczonymi na platformie szkoleniowej. Natomiast po pozytywnym zaliczeniu otrzymuje elektroniczne zaświadczenie, które jest przesyłane na jego adres oraz na adres OZ PZD.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z platformy szkoleniowej dla nowych działkowców Okręgu PZD w Elblągu, gdyż podstawowa wiedza jest niezbędna aby w dobie epidemii i ograniczeń, poznać swoje prawa a zarazem obowiązki z tytułu nabycia działki w ogrodzie.

Jednocześnie nadmieniamy, że OZ obecnie pracuje nad kolejnym rozwiązaniami w zakresie szkoleń osób funkcyjnych ROD Okręgu PZD w Elblągu, które będą sukcesywnie wprowadzane w wypadku przedłużania się okresu ograniczeń epidemicznych.

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu udostępnił elektroniczną platformę szkoleniową

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106