24 kwietnia 2024

 


 

DOTYCZY:

OGŁOSZENIA KONKURSÓW DLA DZIAŁKOWCÓW I ZARZĄDÓW ROD 2024

NA POZIOMIE KRAJOWYM PZD

 

Elbląg 24 kwietnia 2024r.

  1. Konkurs Krajowy "Najpiękniejsza Działka Roku 2024" - organizowany przez Krajowy Zarząd PZD - udział może wziąć każdy kto użytkuje działkę w ROD należącym do PZD. Termin zgłaszania do 30 .06. 2024r bezpośrednio do KZ PZD Warszawa

http://pzd.pl/artykuly/28307/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-26-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Najpiekniejsza-Dzialka-Roku-2024.html

***

  1. Konkurs "Najlepszy ROD Roku 2024" - organizowany przez Krajowy Zarząd PZD - udział biorą Rodzinne Ogrody Działkowe zgłoszone przez właściwe Okręgowe Zarządy PZD.

Termin zgłaszania do 30 czerwca 2024r. zarządy ROD zgłaszają bezpośrednio do Okręgowego zarządu PZD w Elblągu, który wybierze najlepszego i zgłosi go do udziału na poziom krajowy
http://pzd.pl/artykuly/28303/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-26-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-dla-ROD-pn-Najlepszy-ROD-Roku-2024.html

 

OZ PZD W ELBLAGU ZACHECA DO UDZIAŁU WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW ORAZ ZAZRADY OGRODOW DO ZGŁASZANIA I UDZIAŁU W WW KONKURSACH

 

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD DOTYCZY:OGŁOSZENIA KONKURSÓW DLA DZIAŁKOWCÓW I ZARZĄDÓW ROD 2024 NA POZIOMIE KRAJOWYM PZD.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106