02 listopada 2022

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Elbląg w Elblągu poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. inwestycji

 

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako inspektor ds. inwestycji będzie odpowiadać za:

 • Prowadzenie skutecznych działań w zakresie wdrażania zadań inwestycyjnych w rodzinnych ogrodach działkowych w celu ich rozwoju i modernizacji,

 • Sporządzanie Okręgowego Planu Inwestycji i Remontów,

 • Nadzorowanie nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD,

 • Opiniowanie i kontrolowanie zamierzeń i działań inwestycyjno-remontowych w ROD.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe: budownictwo,

 • Posiadanie uprawnień budowlanych,

 • Prawo jazdy kategorii B,

 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office, Internet),

 • Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, inicjatywa w działaniu,

 • Determinacja w realizacji wyznaczonych celów,

 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 • Dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum Elbląga oraz w terenie,

 • Miłą atmosferę pracy wśród profesjonalistów zajmujących się tematyką rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: elblag@pzd.pl. Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji ogłoszonej w dniu 07.06.2021 r. prowadzonej przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 

Termin nadsyłania ofert do 31.12.2022r. Planowany termin zatrudnienia z dniem 01.01.2023 r.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106, reprezentowany przez Prezesa Okręgu Elbląg z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektora ds. inwestycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Kościuszki 106

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji ogłoszonej w dniu 07.06.2021 r. do czasu jej zakończenia.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność identyfikacji Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dokonania oceny przydatności Pani/Pana do pracy oraz nawiązania z Panią/Panem ewentualnego stosunku pracy

 • Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Zatrudnimy Inspektora ds. inwestycji

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106