20 listopada 2022

 

 

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Elblągu poszukuje

kandydatów na stanowisko:
Samodzielnej księgowej / księgowego w wymiarze pracy: pełen etat

Miejsce pracy: Elbląg, ul. Kościuszki 106

 

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona jako księgowa/księgowy będzie odpowiadać za:

 • Prowadzenie pełnej księgowości Okręgu PZD Elbląg w oraz współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w programie komputerowym DGCS SYSTEM PZD

 • Obliczanie i odprowadzanie składek ZUS, podatku PIT

 • Prowadzenie rejestrów: NIP, REGON, kont bankowych ROD

 • Bieżące rozliczanie należności - terminowe realizowanie zobowiązań

Wymagania:

 • Wyższe lub średnie kierunkowe: finanse, rachunkowość.

 • Wieloletnie doświadczenie w obszarze księgowości, windykacji i rozliczeń.

 • Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

 • Znajomość programów księgowych oraz pakietu MS Office.

 • Samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, sumienność, inicjatywa w działaniu oraz dobra organizacja pracy.

 • Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 • Umiejętność analitycznego myślenia.

 • Umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań.

 • Zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

 • Atmosferę opartą na współpracy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

 • Pracę w bardzo dogodnej lokalizacji w Elblągu, ul. Kościuszki 106.

 • Możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności.

 • Po nabyciu umiejętności możliwość awansu na kierownika grupy księgowych.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny (CV).

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe

 • Aktualne dokumenty potwierdzające, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres: elblag@pzd.pl do dnia 30.12.2022 r.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców Okręg Elbląg przy ul. Kościuszki 106. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku — art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata.

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zatrudnimy księgowego/księgową

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106