30 stycznia 2024

 

 

OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W ELBLĄGU

ogłasza ofertę, której przedmiotem jest zadanie pn. : prace budowlane polegające na dostawie fabrycznie nowych urządzeń ochrony (bezprzewodowy system alarmowy i przewodowy system domofonu) budynku siedziby biura okręgu PZD w Elblągu wraz z ich montażem  z materiałem wykonawcy w siedzibie biura okręgu PZD w Elblągu ul. Kościuszki 106;

 

 

Druki do pobrania:

  1. Zapytanie o cenę
  2. Oferta
  3. Wzór umowy
 OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W ELBLĄGU
ogłasza ofertę, której przedmiotem jest zadanie pn. : prace budowlane polegające na dostawie fabrycznie nowych urządzeń ochrony 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106