25 kwietnia 2022

 

Działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Nie mniej jednak istnieje kilka zwolnień od tego obowiązku, które zostały określone w Statucie PZD § 147 ust. 4 i 5.

Jednym z nich jest zwolnienie nowego działkowca z konieczności uiszczania w roku nabycia prawa do działki podwyższonej opłaty, o której mowa w Statucie PZD § 147 ust. 1 (zwanej opłatą inwestycyjną), gdy działkowiec ten „nabył prawo do działki po osobie bliskiej” § 147 ust. 4.

W rzeczywistości, ten przepis będzie miał zastosowanie w dwóch sytuacjach: nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską „sprzedającego” działkowca na podstawie umowy przeniesienia praw do działki (art. 41 ustawy o ROD) lub nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską działkowca, po jego śmierci (art. 38 ust. 2-4 ustawy o ROD).

W ww. sytuacjach chodzi o nabycie prawa do działki przez osoby bliskie, inne niż małżonek. Małżonek działkowca jest bowiem zwolniony z dwóch podwyższonych opłat pobieranych od nowego działkowca – stosownie do § 147 ust. 5 Statutu PZD.

Źródło: OZ PZD Koszalin

 

Zwolnienie z opłaty ogrodowej

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106