03 listopada 2020

W związku z potrzebą zapewnienia ciągłości pracy jednostek PZD  w czasie epidemii, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę, która zmienia zasady działania wszystkich biur w Związku. Dokument ten - wydany na podstawie tzw. specustawy COVID-owej - ma na celu dostosowanie działalności wszystkich biur do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Chodzi o ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie na terenie biura, aby nie narażać zdrowia pracowników i działkowców, a jednocześnie – nie doprowadzić do paraliżu biura, gdyby jednak doszło do zakażenia.

Z tego względu Krajowy Zarząd wprowadził możliwość tzw. zdalnego albo hybrydowego systemu pracy w biurach jednostek PZD. W efekcie nastąpi podział pracowników na zespoły, które będą pojawiały się w biurach rotacyjnie (naprzemiennie), tak aby ich członkowie nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu. Rozwiązanie to ma zapewnić nie tylko bezpieczeństwo dla interesantów, członków organów Związku oraz pracowników, ale również umożliwić nieprzerwaną kontynuację działalność biur.

Mając więc na uwadze tę szczególną sytuację, działkowcy i wszyscy interesanci są proszeni o ograniczenie kierowanych spraw wyłącznie do tych najpilniejszych, a także o powstrzymanie się w najbliższym okresie od osobistych wizyt w biurach jednostek PZD. Wprowadzone ograniczenia uniemożliwią bowiem pełną obsługę interesantów przez pracowników biur.

 

 

Zmiany w funkcjonowaniu biur jednostek PZD 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106