22 sierpnia 2022

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że   w dniu  18.08.2022 roku zmarł w Elblągu nasz kolega   ś. p. Bogdan Wojciechowski - b. Prezes Zarządu, długoletni aktywny działkowiec, zasłużony dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego       „Moniuszki „    w Elblągu i Okręgu PZD  w Elblągu.  Będzie Go nam brakowało   w naszej codziennej pracy, w realizacji idei ruchu ogrodnictwa działkowego. W ramach obchodów 40-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców kolega Bogdan Wojciechowski został uhonorowany medalem Bene Meritus. Medal ten nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym w rozwój ogrodnictwa działkowego, a taką osobą był Bogdan Wojciechowski, aktywny działkowiec od 1974 roku w ROD   im. „Moniuszki” w Elblągu. W Zarządzie ROD od 2002 roku do chwili obecnej pełnił praktycznie wszystkie możliwe funkcje zaczynając od członka Zarządu, Sekretarza Zarządu, Prezesa Zarządu oraz skarbnika. Posiada również wszystkie odznaczenia związkowe łącznie z medalem 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.


Pamięć o nim przetrwa w ogrodach działkowych, w naszym okręgu  i w ogrodzie   dla którego pracował.

 

Cześć jego pamięci!

 

Prezes Okręgu PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

Zmarł zasłużony członek b. Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Moniuszki „ w Elblągu 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106