07 stycznia 2020

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 04 stycznia 2020r. zmarł w Elblągu ś. p. Jan PIÓRKOWSKI–długoletni Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze”w Elblągu.

Będzie Go nam brakowało w naszej codziennej pracy, w realizacji idei ruchu ogrodnictwa działkowego.
Pamięć o nim przetrwa w ogrodach działkowych, w okręgu i w ogrodzie dla którego pracował.

 

Cześć jego pamięci!

 

 

Zmarł Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze”w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106