16 października 2019

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 października 2019 r. zmarł w Elblągu ś.p. Grzegorz ROGALA - Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” w Elblągu. Będzie Go nam brakowało w naszej codziennej pracy, w realizacji idei ruchu ogrodnictwa działkowego.
Pamięć o nim przetrwa w ogrodach działkowych, w okręgu i w ogrodzie dla którego pracował.

 

Cześć jego pamięci!

 

 

Zmarł Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106