15 lipca 2021

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich projektów do Zielonego Budżetu. Wnioski przyjmowane są do 31 lipca br. Szczegóły poniżej.

REGULAMIN ZIELONEGO BUDŻETU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZIELONEGO BUDŻETU

HARMONOGRAM ZIELONEGO BUDŻETU

 

 

 

Zielony Budżet - zazieleniamy Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106