26 lutego 2024

zamawiający ogłasza, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie podejścia kanalizy na parterze i pierwszym Pietrze, demontaż zasobników wody, doprowadzenie wody do toalety i pisuaru na pierwszym Pietrze w raz z materiałem wykonawcy w siedzibie biura okręgu PZD w Elblągu,  82-300 Elbląg z oferty z „przebudowa węzła sanitarnego znajdującego się w pomieszczeniach łazienki na piętrze oraz pomieszczenia socjalnego na parterze i częściowej modernizacji tych pomieszczeń wraz z materiałem wykonawcy w siedzibie biura okręgu PZD w Elblągu ul. Kościuszki 106”, zakończono postępowanie

 i wybrano  oferenta 

informacja z otwarcia ofert podpisy na oryginale

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106