29 stycznia 2024

 

 

Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówień na:

  1. Renowacja parkietu w pomieszczeniach biura okręgu o powierzchni 116 m2 w siedzibie biura Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu

  2. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń ochrony (bezprzewodowy system alarmowy i przewodowy system domofonu) budynku siedziby biura okręgu PZD w Elblągu wraz z ich montażem.

  3. Przebudowa węzła sanitarnego znajdującego się w pomieszczeniach łazienki na piętrze oraz pomieszczenia socjalnego na parterze i częściowej modernizacji tych pomieszczeń wraz z materiałem wykonawcy


 

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww zamówień.

***

W związku z powyższym w dziale przetargi pod wskazanymi linkami umieszczono nowe zamówienia. Prosimy zapoznać się i ponownie zapraszamy do złożenia ofert w podanych tam terminach


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAŃ
z 29 stycznia 2024 roku

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106