15 kwietnia 2024

 

Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówień z dnia 16 lutego br. na:

  1. wykonanie prac polegających na przebudowie tablicy głównej oraz na wymianie i montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach budynku zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 106, 82-300 Elbląg w siedzibie biura okręgu PZD w Elblągu ul. Kościuszki 106;

ponieważ wybrany oferent z powodów osobistych nie przystąpił do jej wykonania

***

W związku z powyższym w dziale przetargi pod nowymi linkami umieszczone zostanie w najbliższym czasie nowe zamówienia na powyższe roboty. Prosimy zapoznać się z nowymi ofertami i ponownie zapraszamy do złożenia ofert w podanych tam terminach

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAŃ
z 15 kwietnia 2024 roku

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106