Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Zakaz hodowli klatkowej od 2027 roku?

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Europejską Inicjatywę Obywatelską „End the Cage Age”, w Polsce w klatkach hodowanych jest aż 82 procent zwierząt gospodarskich. Zakończenie „epoki klatkowej” poparło 54 039 Polek i Polaków. Komisja Europejska planuje wycofanie klatek do końca 2027 roku.

REKLAMA
 
 
Setki milionów zwierząt gospodarskich w UE trzymanych jest przez większość życia w klatkach. Zamknięte zwierzęta cierpią.  Wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu niehumanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich.Klatki są co roku przyczyną cierpienia ogromnej liczby zwierząt gospodarskich. Są one niepotrzebnym okrucieństwem. Możliwe jest prowadzenie chowu w systemie bezklatkowym, który chroni dobrostan zwierząt – przekazuje Europejska Inicjatywa Obywatelska „End of the Cage Age”.
Inicjatywa wzywała Komisję Europejską do zaproponowania przepisów zakazujących stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; legowisk dla loch karmiących; klatek dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt. 
Inicjatywę poparło ponad milion mieszkańców i mieszkanek Europy, w tym ponad 54 tys. Polek i Polaków.

 

 

06 lipca 2021