21 lipca 2023

 

Portal gazetalubuska.pl 19 lipca 2023 r.  poinformował o śmierci działkowca na jednym z ROD w Krośnie Odrzańskim. Mężczyznę znaleziono pod gruzami altany działkowej, którą prawdopodobnie remontował. Na miejsce przybyli strażacy i lekarz, który stwierdził zgon mężczyzny.

 

https://gazetalubuska.pl/krosno-odrzanskie-mezczyzna-znaleziony-pod-teownikiem-nie-zyje/ar/c16-17734547

 

Apelujemy o odpowiedzialne podchodzenie do prac remontowych na działkach i zachowywanie zasad bezpieczeństwa.

Podczas prac remontowych na działce należy pamiętać o:

- zaplanowaniu pracy, aby uniknąć pośpiechu i błędów;

- sprawdzeniu stanu konstrukcji, aby uniknąć niespodziewanych awarii i upewnić się, że prowadzenie prac remontowych jest bezpieczne;

- odpowiednich, sprawnych narzędziach i materiałach odpowiedniej jakości;

- odzieży ochronnej;

- wyłączeniu zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do prac mogących narazić na porażenie prądem;

- wykonywaniu prac remontowych we dwie lub więcej osób, co pozwoli na wzajemną pomoc i zwiększy bezpieczeństwo.

 

E.S.

 

Zachowaj bezpieczeństwo podczas prac remontowych na działkach – wypadek w Krośnie Odrzańskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106