21 lutego 2022

 

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 lutego  2022 roku odszedł od nas po długotrwałej podstępnej chorobie ś.p. Aleksander Kozłowicz – długoletni członek Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD w Elblągu  a zarazem Prezes a ostatnio Sekretarz Zarządu ROD Bażantarnia w Elblągu.

 

Będzie Go nam brakowało  w naszej pracy, w realizacji idei ruchu ogrodnictwa działkowego. Pamięć o nim przetrwa  w ogrodach działkowych,    w okręgu  i w ogrodzie  dla którego pracował.

 

Wszyscy straciliśmy ufnego, zacnego człowieka i kolegę, który przez ostatnie dekady służył braci działkowej i lokalnej społeczności, w imię dobra wspólnego. Jesteśmy radzi, że mieliśmy okazję spotykać się z nim, dzielić radości i troski  życia   dnia codziennego na niwie społecznej.

 

Nasz kolega Aleksander zapewne już dziś jest  w ogrodach Pana  na wysokości!

 

Cześć jego pamięci!

 

"Pamiętajmy, że w życiu najważniejsza jest pamięć. Dzięki pamięci  o innych, żyć będziemy wiecznie w pamięci naszych bliskich i innych bliskich nam ludzi" 

 

W imieniu członków Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej                         i wszystkich działkowców Okręgu Elbląg  oraz własnym, składam kondolencje najbliższej rodzinie, bliskim   i przyjaciołom.

 

                                                        Zygmunt Wójcik

 

                                             Prezes Okręgu   PZD w Elblągu

 

 

Wszystkich, którzy chcieliby pożegnać naszego kolegę w imieniu Rodziny   i Zarządu ROD Bażantarnia informujemy, że Msza żałobna będzie odprawiona we wtorek 22-02-2022 o godz.10:30 w kościele św. Pawła Apostoła  przy ul. Obrońców Pokoju 10 następnie pogrzeb odbędzie się na nowej Dębicy      o godz.11:30.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 lutego  2022 roku odszedł od nas po długotrwałej podstępnej chorobie ś.p. Aleksander Kozłowicz – długoletni członek Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106