25 stycznia 2023

Żegnamy z wielkim żalem naszego kolegę Stanisława i ślemy słowa współczucia dla całej Jego Rodziny i Najbliższych.

 

 

Z wyrazami żalu

Prezes Okręgu PZD w Elblągu Zygmunt Wójcik

Członkowie Okręgowej Rady PZD w Elblągu

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu

Pracownicy Biura i OFK Okręgu

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Stanisława Rogowskiego – Prezesa Zarządu ROD „Przyroda” w Elblągu.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106