Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD,  odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD.

Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw związanych z Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, a więc przyjęcia propozycji zmian statutu PZD oraz rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

 

 

Mec. Tomasz Terlecki przedstawił propozycje zmian w statucie PZD, które zostały zaproponowane przez Komisję ds. nowelizacji statutu PZD w wyniku przeprowadzonych w drugiej połowie października br. konferencjach przedzjazdowych z delegatami. Członkowie KR po przedyskutowaniu propozycji, poparli proponowane zmiany, a co za tym idzie postanowili przyjąć statut i skierować pod obrady Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD podejmując uchwałę nr 1/XVII/2017 w sprawie przyjęcia propozycji zmian statutu PZD.

Krajowa Rada PZD zadecydowała również o tematach stanowisk, w jakich powinien wypowiedzieć się Zjazd, jako najwyższy organ Związku. Stanowiska XIII Zjazdu będą wskazywać kierunki działania Związku w sprawie roszczeń i ustawy reprywatyzacyjnej, szerszego otwarcia PZD na ogrody, działkowców i społeczeństwo jak również szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami.

Bardzo ważnym tematem, który stoi przed Związkiem jest opracowanie programu rozwoju ogrodów działkowych. Podczas obrad Prezes PZD omówił temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD i możliwości rozwoju ROD. Wspomniał, że wyniki przeprowadzonego badania zapotrzebowania na działki w Polsce wskazują na to, że w szeregu miast jest ono znaczne. Prezes podkreślał, że w rozwoju ogrodów dużą rolę odegrają samorządy, które mogą wspierać istniejące ROD oraz pomóc w tworzeniu nowych ogrodów. Z niektórych rejonów kraju już mamy poparcie i zapewnienia władz samorządowych o pomocy w pozyskaniu nowych terenów, budowaniu nowych ogrodów działkowych, bądź też powiększaniu obecnych. Krajowa Rada PZD podjęła w tym temacie Stanowisko w sprawie potrzeb i możliwości rozwoju ROD.

 

ZRS

 

 

20 listopada 2017

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Projekt i wykonanie © 2016 wawryn2@o2.pl