17 września 2021

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu zaleca zapoznanie się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej https://ekodotacje.ios.edu.pl/ , dotyczące Wyszukiwarki EkoDotacji, narzędzia przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ułatwiającego znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje. Zainteresowani mogą wybierać w ponad 100 programach finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. Znajdziemy tam zarówno ogólnokrajowe jak i lokalne programy oferujące dotacje, preferencyjne pożyczki i wsparcie techniczne na działania ekologiczne, ograniczające wpływ człowieka na klimat i prowadzące do adaptacji do zmian klimatu.

Zasada działania Wyszukiwarki EkoDotacji jest bardzo prosta szczegółowy opis jej działania link: https://ekodotacje.ios.edu.pl/o-wyszukiwarce/. Szukający najpierw musi wybrać grupę beneficjentów do której należy, np. organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, przedsiębiorca, instytucja samorządowa, osoba fizyczna, itp. Następnie określa rodzj inwestycji, np.: gospodarkę odpadami, usuwanie azbestu, klęski żywiołowe, gospodarkę wodną, rekultywację gleb, wapnowanie i inne. Następnym krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja ta będzie prowadzona. Wyszukiwarka EkoDotacji dostarcza listę programów wraz z linkami do ich stron oraz do stron lokalnych, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje. Wyszukiwarka EkoDotacji jest aktualizowana na bieżąco. Korzystanie z Wyszukiwarki oraz zamieszczanie w niej ofert jest nieodpłatne.

Publikacja za stroną: https://ekodotacje.ios.edu.pl/

Z.W.

 

 

Wyszukiwarka pożyczki lub dotacji na ekologiczne inwestycje

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106