26 września 2022

 

 

Na Krajowych Dniach Działkowca 2022, które odbyły się w dniu 24 września br., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 338/2022 Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza działka Roku 2022” ogłoszone zostały wyniki konkursu (link do uchwały)

Zgłoszenia do konkursu nadesłało 51 działkowców z ROD PZD. Zostały one poddane szczegółowej analizie i ocenie Komisji Konkursowej PZD, która przedstawiła Krajowemu Zarządowi PZD propozycje rozstrzygnięcia konkursu.

Zgłoszone do konkursu działki oceniane były głównie na podstawie przekazanej dokumentacji fotograficznej wg kryteriów: zagospodarowanie działki, różnorodność uprawianych roślin na działce, elementy wyposażenia działki związane z racjonalnym wykorzystaniem wody, segregacji śmieci, wyposażenie działki w budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, rośliny miododajne, ekologiczne sposoby ochrony roślin, uprawy współrzędne, stosowanie nawozów naturalnych,  nasadzenia drzew i krzewów, rośliny ozdobne,  estetyka i stan techniczny działki, mała architektura na działce.

Na uroczystość Krajowych Dni Działkowca zaproszeni zostali działkowcy, których działki zostały wybrane laureatami konkursu, dzięki czemu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki razem z członkiem Krajowego Zarządu PZD, przewodniczącym komisji konkursowej oceniającej zgłoszenia w konkursie Edwardem Galusem, osobiście wręczyli nagrody zwycięzcom i wyróżnionym.

Działkowcy nagrodzeni miejscami I-III otrzymali puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”

Nagrody pieniężne dla laureatów i wyróżnionych przekazane zostaną na konta bankowe.”.

Uchwała nr 338/2022 Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza działka Roku 2022” zamieszczona została w zakładce Aktulalności - Konkursy krajowe

ZRS

Wyniki konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022” ogłoszone zostały na Krajowych Dniach Działkowca 2022 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106