19 sierpnia 2019

Skutki globalnego ocieplenia odczuwamy wszyscy. Klimat się zmienia. Upały, w powiązaniu z niewielkimi opadami skutkują wysychaniem rzek i jezior oraz katastrofalnym obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Susza zagląda wszędzie – pustoszy lasy, parki i ogrody – w tym także Rodzinne Ogrody Działkowe. Ograniczenia w dostawie wody i zakazy podlewania roślin ogrodowych z roku na rok występują coraz częściej. Co znacząco utrudnia uprawę roślin i właściwą pielęgnację działek w ROD.  Działkowcy z niepokojem obserwują swoje uprawy, które z powodu niewystarczającej ilości wody nie mogą prawidłowo się rozwijać. Niestety nie wygląda na to, by sytuacja szybko się poprawiła. Dlatego wszystkie inicjatywy prowadzące do zaoszczędzenia wody, jak i racjonalnego jej zużycia należy wspierać i realizować.

Polski Związek Działkowców doskonale rozumie zagrożenie wynikające z globalnego ocieplenia i wykazuje ogromną troskę o środowisko. Dlatego na bieżąco reaguje w kwestiach dotyczących ekologii. PZD w wielu wydanych komunikatach wskazuje chociażby na to, w jaki sposób racjonalnie zużywać wodę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W mediach związkowych wielokrotnie pojawiają się także artykuły na temat właściwego podlewania roślin i efektywnego gospodarowania wodą.

Związek popiera także wszelkie ekologiczne inicjatywy realizowane w wielu ROD. A taką jest chociażby zbieranie deszczówki. Warto korzystać z tego, co daje nam sama natura. Klimat jest zmienny, po wielkich upałach przychodzą prawie tropikalne burze, a wraz z nimi potężne opady deszczu. I to właśnie woda deszczowa może być ratunkiem dla roślin ogrodowych uprawianych w ROD. Dlatego warto ją gromadzić – wielu działkowców robi to już od lat. Jednak zazwyczaj przygotowane pojemniki nie są duże i przy ulewnych deszczach szybko się napełniają. Trzeba zatem gromadzić wodę tak, aby wystarczyła na dłużej. Jednak, aby robić to skutecznie warto wyposażyć się w odpowiednie urządzenia do małej retencji wody. I właśnie z taką inicjatywą wyszedł stołeczny ratusz. Rozpoczęły się konsultacje w ramach Warszawskiego Planu dla Klimatu dotyczące projektu programu dotacji na instalację urządzeń małej retencji wody. Dofinansowanie budowy przydomowego zbiornika deszczówki lub studni chłonnej wyniosłoby nawet 10 tys. złotych.

Zgodnie z założeniami projektu uchwały, o dotację będą mogły się ubiegać zarówno osoby fizyczne (np. właściciele domów z ogrodem), jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku tych pierwszych dotacja ma pokryć do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 4 tys. złotych. Pułap wsparcia dla podmiotów prawnych (niezaliczonych do sektora finansów publicznych) będzie wyższy – wyniesie maksymalnie 10 tys. złotych. Również w tym przypadku stolica sfinansuje do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji.

Wsparcie będzie udzielane na budowę:

– urządzeń retencyjno-rozsączających (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne);

– zbiorników retencyjnych (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

Konsultacje projektu uchwały potrwają do poniedziałku, 19 sierpnia. Szczegóły konsultacji dostępne są na stronie konsultacje.um.warszawa.pl 

Jeżeli ich efekt będzie pozytywny, a Rada zaakceptuje propozycję, przyjmowanie wniosków rozpocznie się jeszcze w tym roku. Dopłaty będą finansowane ze zbieranych przez m.st. Warszawę opłat środowiskowych

Ponieważ we wstępnym projekcie programu jako podmioty mogące starać się o dofinansowanie nie zostały uwzględnione Rodzinne Ogrody Działkowe – Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców wystosowała do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa specjalne pismo, w którym wskazuje na zasadność ujęcia dofinansowaniami również działkowców. W piśmie PZD wskazuje m.in. na znaczącą rolę jaką odgrywają Rodzinne Ogrody Działkowe w polepszaniu jakości powietrza w dużych aglomeracjach miejskich, jak i na wiele inicjatyw dotyczących propagowania proekologicznego podejścia do środowiska naturalnego.

 

                                     

 

Zalety deszczówki

Większość działkowców doskonale zna zalety wody deszczowej i z powodzeniem stosuje ją do swoich upraw. Kierując się nie tylko aspektem ekonomicznym, ale przede wszystkim troską o środowisko i zasoby naturalne. Przypomnijmy zatem, że woda opadowa to woda miękka, która pozbawiona jest substancji obecnych w wodzie wodociągowej – takich jak chlor i fluor, które niezbyt korzystnie wpływają na rośliny. Dodatkowo dzięki swojemu niskiemu PH nadaje się do podlewania każdego gatunku roślin, nawet tych które lubią kwaśne podłoże.  Idealnie sprawdza się w nawadnianiu hortensji, wrzosów, czy różaneczników. Ponadto w wodzie opadowej brakuje takich pierwiastków jak magnez, czy wapń, co sprawia że wokół podlewanych roślin nie tworzą się białe osady. I na koniec – korzystając z wody deszczowej nie musimy czekać z podlewaniem – jej temperatura jest idealna dla roślin. W przypadku korzystania z wody z wodociągów najlepiej podlewać je wodą odstaną.

Opr. E.CH

Źródło: UM Warszawa

 

 

 

Warszawa chce dofinansować zbiorniki na deszczówkę

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106