18 sierpnia 2021

 

W sobotę 14 sierpnia  w Okręgu Elbląskim PZD odbyły się kolejne zebrania sprawozdawcze, wśród nich zebranie sprawozdawcze w ROD  im. Podchorążych w Elblągu.

 

Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, niebo, drzewoOpis wygenerowany automatycznie

 

Zebranie zostało przeprowadzone sprawnie, zgodnie z przyjętym porządkiem i przebiegało w dobrej, życzliwej atmosferze z zachowaniem obostrzeń epidemicznych. W dyskusji poruszano kwestie regulaminowe, w tym przestrzeganie zasad pozbywania się odpadów oraz reagowania użytkowników działek na postępowanie niezgodne z regulaminem.

 

                            Obraz zawierający drzewo, zewnętrzne, skakanie, powietrzeOpis wygenerowany automatycznie 

 

Wypowiedzi dotyczyły m.in. pozytywnej oceny pracy Zarządu Ogrodu,     z podkreśleniem gospodarności i jawności zarządzania Ogrodem, kosztów ewentualnej przebudowy bądź likwidacji zamkniętego budynku świetlicy, której stan techniczny jest krytyczny i grozi zawaleniem, sprawy wody, odpadów komunalnych, placów gospodarczych, ogólnodostępnego wc dla działkowców i inne. Z ramienia OZ w Elblągu zebranie obsługiwał p. Zygmunt Wójcik.

 

Tekst i zdjęcia : Jacek Bagiński

 

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD im. Podchorążych w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106