31 sierpnia 2021

W  dniu 26.08.2021 r. odbyło się  Walne Zebranie  ROD Zagaje  połączone z jubileuszem 35-lecia ogrodu obchodzonego w ramach jubileuszu   40 - lecia powstania PZD. Całemu przedsięwzięciu na świeżym powietrzu dopisała również dobra pogoda. Zebranie odbywało się w pięknej scenerii nowo oddanego „Budynku biurowo-gospodarczego  i półzamkniętej wiaty przeznaczonej na cele wspólne”, zapoczątkowanej przez poprzedni Zarząd ROD    na Walnym zebraniu w 2015 roku  a ukończonego pod koniec 2020 roku. ( więcej na:  http://rodzagaje.pl/galeria)   

                                     

Jak napisano na stronie ogrodu http://rodzagaje.pl/aktualnosci cytuję - ” Walne Zebranie Członków odbyło się w II terminie, co pozwoliło rozliczyć Zarządz działalności za 2019 i 2020 rok oraz zdecydować o dalszej działalności ROD „Zagaje” w roku 2021.Było nam również miło gościć przedstawicieli Okręgu PZD   w Elblągu Prezesa Okręgu  p. Zygmunta Wójcika oraz zaproszonego gościa- przyjaciela ogrodu i Okręgowego Członka Zarządu p. Ryszarda Mikołajczyka.Czas zebrania zbiegł się z Jubileuszem 35- lecia ROD „Zagaje” oraz 40- lecia powstania PZD. Była to okazja do chwil refleksji i wspomnień, wzruszeńi podziękowań dla zasłużonych działkowców za duży wkład i zaangażowaniew budowanie naszej zielonej enklawy. Był to czas  do  wręczenia pamiątkowych statuetek.

                 

Z okazji Jublileuszu 35 lecia powstania ROD "Zagaje", ogród otrzymał piękny puchar z dyplomem od Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego z rąk Prezesa Okręgu Elbląskiego.

                 

Na tą okazję Pani Prezes ROD „Zagaje” przygotowała niespodziankę w postaciokazałego, pięknego tortu jubileuszowego. Nie zabrakło również szampana,owoców, słodyczy oraz gorących napojów.” Dziękując wszystkim przybyłym                              na zebranie osobom, uważamy spotkanie jubileuszowe w 2021 roku, pomimo nadal panującej pandemii, za bardzo owocne i udane” – koniec cytatu

                 

Walne zebranie spełniło swoje cele statutowe, przyjęto niezbędne wnioski i uchwały dla bieżącego funkcjonowania ogrodu. W sprawozdaniu poruszono szereg inicjatyw zarządu m.in. uzyskane darowizny na wyposażenie siedziby, dotację     od Prezydenta Elbląga przeznaczoną na poprawę ogrodzenia zewnętrznego  ogrodu, które często jest niszczone przez nieznanych sprawców, co przysparza temu pięknie położonemu ogrodowi poza Elblągiem, dodatkowych kłopotów  w tym zakresie. Omówiono też szereg problemów w zakresie bieżącego funkcjonowania ogrodu.

                 

Należy dodać na zakończenie, że jest to jeden  z ogrodów naszego okręgu, który dba również o swój wizerunek w postaci: na bieżąco aktualizowanej strony internetowej (http://rodzagaje.pl/), za co należą się też zarządowi słowa podziękowania  w tej szczególnej chwili.

Tekst:  Zygmunt Wójcik /Jolanta  Bryl

Zdjęcia: Zygmunt Bryl/Zygmunt Wójcik

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD ZAGAJE W ELBLĄGU Z JUBILEUSZEM 35-LECIA ROD OBCHODZONYM W RAMACH JUBILEUSZU 40 - LECIA POWSTANIA PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106