05 września 2023

 

W dniu 2 września 2023 roku na Placu Centralnym Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Fromborku odbyły się uroczyście XVI Dni Działkowca.                        W uroczystości udział wzięli między innymi:

-Radna Powiatu Braniewskiego Pani Krystyna Lewańska ,

-Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Pan Zbigniew Pietkiewicz, 

-Prezes Spółki Wodociągi Fromborskie Pan Damian Krasiński, 

-Wiceprezes Okręgu PZD  w Elblągu Pan Jacek Nawrocki.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu ROD „ Nad Zalewem” Kazimierz Kubiak wspólnie z Wiceprezesem Zarządu Bogdanem Jussis, witając przybyłych gości oraz działkowców wraz z rodzinami.

Wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu Jacek Nawrocki w imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork Panu Zbigniewowi Pietkiewiczowi Medal 40 lecia PZD „Bene Meritus” za czynną pomoc oraz wspieranie funkcjonowania i rozwoju Rodzinnego Ogrodu działkowego ROD „Nad Zalewem” we Fromborku w tym szczególnie za wsparcie w okresie ostatnich dwóch lat, gminnymi dotacjami finansowymi - granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznczonymi na modernizację sieci energetycznej ogrodu.

Obraz zawierający ubrania, osoba, na wolnym powietrzu, niebo

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający ubrania, osoba, na wolnym powietrzu, człowiekOpis wygenerowany automatycznieObraz zawierający ubrania, osoba, niebo, na wolnym powietrzuOpis wygenerowany automatycznie

Wydarzenie to było doskonałą okazją do wyróżnienia działkowców odznakami, wyróżnieniami, podziękowaniami i drobnymi upominkami. Szczególne słowa podziękowania Zarząd ROD we Fromborku skierował do osób i firm wspierających działalność naszego ogrodu zarazem  stowarzyszenia

ogrodowego PZD.

 

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, roślina, donica, kwiatOpis wygenerowany automatycznieObraz zawierający na wolnym powietrzu, osoba, ubrania, trawaOpis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, drzewo, książka, roślinaOpis wygenerowany automatycznieObraz zawierający zastawa stołowa, kubek do kawy, kubek, Naczynia szklaneOpis wygenerowany automatycznie

 

W kolejnej odsłonie uroczystości wręczono statuetki okolicznościowe                   za wspieranie działalności statutowej PZD w tym m.in. Pani Krystynie Lewańskiej - Radnej Rady Powiatu Braniewskiego, Panu Zbigniewowi Pietkiewiczowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork oraz Panu Damianowi Krasińskiemu – Prezesowi Wodociągów Fromborskich.

 

Szczególne słowa wyróżnienia przekazano Panu Tadeuszowi FRED – wieloletniemu, aktywnemu działaczowi PZD – wręczając Odznakę  „Za Zasługi dla PZD”.  Ponadto 19 działkowców naszego ogrodu otrzymało Złote, Srebrne     i Brązowe Odznaki Zasłużonego Działkowca a 4 osoby otrzymały Odznaki      za Zasługi   dla ROD. 

 

Obraz zawierający tekst, kwiatOpis wygenerowany automatycznieObraz zawierający ubrania, na wolnym powietrzu, osoba, nieboOpis wygenerowany automatycznie

 

Za duży wkład pracy na rzecz ROD „Nad Zalewem” we Fromborku     oraz pomoc przy realizacji zadań inwestycyjnych na terenie ogrodu wyróżniono podziękowaniami, upominkami  i wydawnictwami związkowymi    kilku działkowców, firmy i lokalnych przedsiębiorców.

 

Obraz zawierający Naturalne jedzenie, produkcja, Pełnowartościowe jedzenie, Lokalne jedzenieOpis wygenerowany automatycznieObraz zawierający ubrania, osoba, na wolnym powietrzu, uśmiechOpis wygenerowany automatycznie

Rozstrzygnięto również konkurs na najbardziej zadbane działki, wyróżniając                    5 działek a  działkowców uhonorowano pucharami i  upominkami. W trakcie obchodów, Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku, zorganizowało wiele konkursów  i zabaw dla przybyłych dzieci i młodzieży. Z kolei  działkowcy wzięli udział w ogłoszonych  konkursach na najlepsze wypieki  i przetwory owocowe. Wręczono również nagrody za dostarczone w pięknej oprawie plony z fromborskich działek.

 

Gorący poczęstunek w postaci grochówki dostarczyła Eco-Masuria   Narusa Leśna Przystań. Zarząd zadbał o kiełbaski na ognisko, napoje ciepłe  i zimne. Działkowcy dzielili się również potrawami przygotowanymi na tę okoliczność.

Zabawie towarzyszyła muzyka mechaniczna oraz śpiewy przy gitarze  i akordeonie. Podsumowanie sezonu  działkowego upłynęło w przyjaznej  atmosferze   i trwało do późnych godzin wieczornych.

 

Obraz zawierający na wolnym powietrzu, donica, Naturalne jedzenie, Pełnowartościowe jedzenieOpis wygenerowany automatycznie

 

W tym uroczystym wydarzeniu wzięło udział blisko 80 osób , zaproszeni goście, działkowcy z rodzinami,  sympatycy Stowarzyszenia oraz przygodne osob spośród lokalnej społeczności, które miały możliwość zwiedzania ogrodu oraz wysłuchania, jak kto być działkowcem. 

 

Tekst: B. Jusiss, Z.Wójcik

Zdjęcia:  Kacper Kubiak

 

Uroczysty Dzień działkowca w ROD „Nad Zalewem we Fromborku                              

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106