28 września 2023

 

W sobotę 23.09.2023r odbyło się uroczyste otwarcie sfinansowanych z grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa inwestycji na terenie ROD Pieniężnego w Pieniężnie. Otwarcie powyższych inwestycji połączono z obchodami Dnia Działkowca.  

W ramach inwestycji wykonano plan zagospodarowania  ogrodu, instalację służącą regulacji zaburzonych stosunków wodnych, plac zabaw dla dzieci, kompostowniki oraz urządzenie     do rozdrabniania gałęzi tzw. rębak, karmiki i budki lęgowe dla ptaków, instalacje służące zachowaniu i rozwojowi dzikach owadów w tym zapylających. Ponadto w ramach grantu prowadzono                                       i organizowano działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania   i rozwoju zielonej infrastruktury.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Halina Kalata witając zgromadzonych działkowców i ich rodziny. W imieniu nieobecnego Burmistrza miasta Pieniężno wystąpił przedstwiciel Urzędu Miasta w Pieniężnie Kierownik wydziału inwestycji Pan Mateusz Sobieszczuk, Dyrektora OR ARiMR w Olsztynie reprezentowała Pani  inspektor ARiMR Katarzyna Drabent.

 

 

Zarząd ROD zaprosił na tą  uroczystości, Burmistrza miasta Pieniężno, przedstawicieli Olsztyńskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezesa Okręgu PZD w Elblągu i działkowców. Ze strony Okręgu PZD w uroczystościach wziął udział Wiceprezes Okręgu - Jacka Nawrockiego wraz z Panią Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgardą Kordykiewicz .

 

 

W czasie uroczystości Prezes Zarządu ROD razem z Wiceprezes Okręgu wręczyli, brązowe odznaki Zasłużony Działkowiec: Rynkiewicz  Helena, Zofia Gałczyńska Zofia,Sobolewski Wacław, Orlicka Krystyna, Kudlak Mieczysław, Ciechanowicz Elżbieta, Redesiuk Halina ,Budzyński Marian, Dudkiewicz Teresa, Sawicz Sławomir, odznaki Zasłużony dla ROD:  Kalata Andrzej, Katarzyna Kałamaj, Edyta Roman, Kołoda Roman, Wojciech  Kłujszo, Szwedko Józef, Helena Rynkiewicz, Kazimierz Michalak, Krystyna Świrska, Fuks Alina, srebrne  odznaki Zasłużony Działkowiec otrzymali: Zofia Gałczyńska, Halina Kalata, Teresa Kłujszo. Odznaczenia wręczył      Pan Wiceprezes  Okręgu PZD w Elblągu Jacek Nawrocki. Na ręce pani Katarzyny Drabent Inspektora  ARiMR  oraz Prezesa  zarządu ROD Pieniężnego w pieniężnie Pani Haliny Kalaty   podziękowanie w imieniu Okręgu PZD w Elblągu w formie pięknego grawertonu  złożył Wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Jacek Nawrocki dla kierownictwa i pracowników   ARiMR w Olsztynie

 

 

 

Również wielu działkowców otrzymało szereg wyróżnień za pracę       na rzecz ogrodu w postaci nagród rzeczowych, dyplomów związkowych    za najładniejsze działki i społeczna pracę na rzecz ogrodu   oraz nagrody   w postaci emblematów związkowych. Uczestnikom zaprezentowano również     oraz wręczano wydawnictwa związkowe i okolicznościowe.

 

 

Po oficjalnej części zaproszono wszystkich do konkursów oraz rozpoczęto ogrodowy piknik przy zorganizowanym ognisku i muzyce mechanicznej. W takt muzyki bawiono się i śpiewano. Było też coś dla ciała, kiełbaski z grilla, kaszanka, bigos i potrawy własne. Wszystkiego było pod dostatkiem i bardzo smacznie. Oprócz gości w  święcie ogrodowym wzięło udział ponad  40 osób działkowców z rodzinami. Bawiono się i radowano do późnych godzin wieczornych.

 

Tekst, zdjęcia  Z. Wójcik, Teresa Kłujszo.

 

Uroczyste zakończenie realizacji zadań z grantu ARiMR w ROD Pieniężnego w Pieniężnie 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106