05 października 2021

 

W dniu 30 września br. z uwagi na wzmagającą się epidemię Covid -19, odbyły się Krajowe Dni Działkowca za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - zdalnie. Z uwagi na powyższe w uroczystości, również tą drogą wzięła udział delegacja zgromadzona w siedzibie Okręgu, gdzie przygotowano oprawę uroczystości z ekspozycją sztandaru, flag związkowych, wystawieniem kosza dożynkowego oraz tradycyjnego bochna chleba ze świąteczna oprawą oraz tortu okolicznościowego.

 

Uroczystość - Krajowe Dni Działkowca w roku Jubileuszu 40-lecia PZD rozpoczęły się wysłuchaniem przez zgromadzonych przed ekranami uczestników - hymnu narodowego oraz hymnu PZD. Następnie Prezes PZD Eugeniusz Kondracki powitał członków KR, członków KKR, prezesów okręgów, zasłużonych działkowców i wszystkich zebranych w siedzibach okręgów. Przypomniał także, jak ważna jest organizacja przez poszczególne Okręgi oraz ROD własnych Dni Działkowca, uroczystości rocznicowych dla naszego środowiska. To takie uroczystości integrują środowisko i dają poczucie wspólnoty, a to prowadzi do sukcesów.

Po powitaniu nadszedł ważny moment symbolicznego dzielenia dożynkowego chleba, który tak jak w Warszawie i w winnych okręgach, u nas osobiście podzielił Prezes Okręgu Zarządu PZD we Elblągu Pan Zygmunt Wójcik i wręczył zgromadzonym uczestnikom uroczystości wraz z pracownikami biura w naszej siedzibie.

Podczas uroczystości podsumowano 40-lecie Związku, a wszyscy gratulowali jego członkom oraz Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu za wieloletnią pracę i prowadzenie naszej wspólnoty. Także Prezes Okręgu w Elblągu w imieniu wszystkich działkowców i organów statutowych okręgu podziękował Prezesowi PZD w krótkim wystąpieniu za prowadzenie naszej wspólnoty przez ponad 40 lat, życząc dalszej owocnej pracy nad rozwojem związku, dodając słowa podziękowania dla wszystkich innych zgromadzonych w dniu uroczystości w całym kraju od naszej okręgowej wspólnoty.

Również w czasie trwania uroczystości w trakcie Krajowych Dni Działkowca połączonych z Jubileuszem 40-lecia PZD z upoważnienia Prezesa PZD Prezes Okręgu Z. Wójcik wręczył Medale 40-lecia PZD wraz z okolicznościowym dyplomem m.in. dla p. Barbary Rościszewskiej, Ludgardy Kordykiewicz i Krystyny Grochowskiej a także dyplomy członka założyciela PZD i certyfikaty dla równolatków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zaznaczył jednocześnie, że z uwagi na warunki epidemiczne jest to tylko niewielka część wyróżnień, odznaczeń, dyplomów i medali, pozostałe zostaną wręczone kolejnym wielu uhonorowanym na uroczystym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD w Elblągu z okazji 40 lecia PZD pod koniec bieżącego miesiąca.

Tort okolicznościowy - wyrób osobisty naszego kolegi Prezesa ROD im. Pstrowskiego Ryszarda Mikołajczyka/ członka OZ PZD Elbląg

Na zakończenie obchodów Krajowych Dni Działkowca tak jak w Warszawie, również w Elblągu oraz w pozostałych okręgach nastąpiło podzielenie okolicznościowych tortów z okazji Jubileuszu 40-Lecia PZD i wręczenia go każdemu uczestnikowi uroczystości.

Tekst : Z. Wójcik

Zdjęcia . R Pawlukowska

 

 

Udział delegacji Okręgu PZD w Elblągu w Krajowych Dniach Działkowca 2021 – 05.10.2021

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106