03 stycznia 2021

 

 

 

 

http://pzd.pl/uploads/renata/UCHWA%C5%81A%20Nr%202%20IV%202020%20KR%20PZD%20z%20dnia%2025%20czerwca%202020%20%20r.%20w%20sprawie%20interpretacji%20%20Statutu%20PZD%20w%20przedmiocie%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20powo%C5%82ania%20komisarycznego%20walnego%20zebrania%20ROD%20z%20uwagi%20na%20zagro%C5%BCenie%20epidemiczne.pdf

 

 

UCHWAŁA Nr 2/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD w przedmiocie możliwości powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenie epidemiczne

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106