29 grudnia 2018

Uchwała nr 17/XVII/2018

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

z dnia 6 grudnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

 

 

Uchwała do pobrania

 

Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018 r. 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106