03 stycznia 2021

 

 

 

 

 

 

http://pzd.pl/uploads/renata/UCHWA%C5%81A%20Nr%20%203%20V%202020%20%20KR%20PZD%20z%20dnia%2025%20czerwca%202020%20r.%20w%20sprawie%20interpretacji%20par.%2057%20Statutu%20PZD%20stosowanego%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20niemo%C5%BCno%C5%9Bci%C4%85%20lub%20znacz%C4%85cymi%20utrudnieniami%20w%20odbyciu%20walnego%20zebrania%20ROD%20z%20uwagi%20na.pdf

 

 

UCHWAŁA Nr 3/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie interpretacji § 57 Statutu PZD stosowanego w związku z niemożnością lub znaczącymi utrudnieniami w odbyciu walnego zebrania ROD z uwagi na obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu epidemii

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106