15 lipca 2021

Wspólnie zazieleniajmy Elbląg – zachęcają władze miasta. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zagospodarowanie zielonych terenów.

Każdy może zgłosić swój pomysł na przykład na obsadzenie ścian pnączami, urządzenie kwietnych łąk, nasadzenia drzew i krzewów. Nie może być on droższy niż 5 tysięcy złotych, na cały program „Zielony Elbląg” władze miasta przeznaczyły w tym roku 30 tys. złotych.

- Celem „Zielonego Elbląga” jest aktywizacja mieszkańców do udziału w tworzeniu zielonej przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, kreowanie i rozwijanie inicjatywy i dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy – dowiadujemy się z regulaminu projektu.

Wnioski mieszkańców przyjmowane są do 31 lipca. Od 2 sierpnia do 13 sierpnia komisja z Urzędu Miejskiego w Elblągu wyceni projekty i je oceni. Do końca sierpnia ma odbyć się głosowanie, do 10 września mają być ogłoszone wyniki, a do końca października Zarząd Zieleni Miejskiej ma zrealizować zwycięskie projekty.

Szczegóły projektu wraz z regulaminem i kartą zgłoszeniową dostępne są na www.gok.elblag.eu – w zakładce „ochrona środowiska”.

 
Maciej Modrzewski

 

 

Twój pomysł na zielony Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106