05 czerwca 2024

Zarząd Zieleni Miejskiej podał wykaz terenów, na których tego lata rzadziej będzie koszona trwa. W tych miejscach ustawiono też tabliczki z napisem: Tu kosimy rzadziej.

- Częstotliwość koszenia powinna wynikać z funkcji, jaką pełni dany teren i w jaki sposób jest wykorzystywany. Trzeba zrozumieć, że przy występujących coraz częściej okresach suszy, mając na celu względy ekologiczne, jaki i ekonomiczne, należy wyjść poza utarte tory myślenia o urządzeniu terenów zieleni miejskiej i stopniowo zmieniać nawyki. Bioróżnorodność roślin na niekoszonych terenach, chroni przed nadmiernym parowaniem i spowalnia odpływ wody deszczowej, natomiast częste koszenie sprzyja suszy – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Tego lata rzadziej koszone mają być: polany w parkach Kajki, Traugutta, Modrzewie, gen. B. Nieczuja-Ostrowskiego, a także polana przy wiatach w Bażantarni oraz przy ulicach: Lotniczej, Legionów, Kościuszki, Nowowiejskiej, Sienkiewicza, Zagonowej oraz przy Placu Konstytucji.

 
oprac. daw

 

 

Tutaj kosimy rzadziej

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106