19 sierpnia 2019

W Polsce, podobnie jak na Zachodzie, podstawą tworzenia ogrodów działkowych były korzyści ekonomiczne wynikające z uprawy roślin, a także walory: społeczne, zdrowotne, moralno-wychowawcze, materialne i estetyczne. Idea ogrodnictwa działkowego doskonale wpisywała się w zabezpieczenie potrzeb uboższych rodzin w zakresie produkcji warzyw i owoców.

                             

Z upływem czasu, gdy w naszym społeczeństwie wzrasta poziom życia, to w ogrodach działkowych, szczególnie tych oddalonych od miejsca zamieszkania, systematycznie ubywa grządek warzywnych i drzew owocowych a pojawia się pomysł na "trawnik i grill”. Dokonuje się rozbudowy i podziału działki na część rekreacyjną dla dorosłych, urządza atrakcyjny kącik zabaw dla dzieci, obsadza się działkę iglakami - a nie prowadzi się upraw ogrodniczych traktując je, jako zbędne, gdyż w sklepach można wybrać dowolny i dorodny asortyment. Tak pewna grupa działkowców postrzega działkę. Natomiast odmiennego zdania są działkowcy z ROD im. „kpr. Benedy”  w Bydgoszczy, którzy prowadzą uprawy ogrodnicze na własne potrzeby z dużym powodzeniem, a te zdjęcia niech będą potwierdzeniem słuszność socjalnej roli ogrodów działkowych.

Aby nie stwarzać przesłanek do negatywnego postrzegania ogrodów, warto zatem zadbać, by cel ten był realizowany przez ogrody działkowe.

                             

                              

Jan Rakociński, ROD "kpr. Benedy" w Bydgoszczy"

 

 

Tak realizujemy program nowoczesnego zagospodarowania działek 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106