21 czerwca 2024

Cztery miliony Polaków spędzają każdy wolny czas na działce na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Reforma planowania przestrzennego sprawiła jednak, że przyszłość niektórych ogródków stoi pod znakiem zapytania. Polski Związek Działkowców zachęca teraz społeczeństwo do udziału w ustalaniu planów ogólnych z ROD poprzez wysyłanie do gmin wniosków. Zobacz, jak to zrobić!

Wprowadzona w 2023 r. reforma planowania przestrzennego zobowiązała gminy do opracowania planu ogólnego, a ten docelowo zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, na terenach bez uchwalonych planów zagospodarowania, obawiają się, że w wyniku zmian, tereny zielone zostaną przeznaczone na inwestycje, czyli kiedyś ogródki działkowe mogą być zlikwidowane. Związek Polskich Działkowców zachęca społeczeństwo do udziału w procesie tworzenia planów miejscowych i składanie wniosków do gmin o uwzględnienie w nich ogrodów. Formularz wniosku dostaniemy w biurze ZPD lub ściągniemy go ze strony pzd. pl. Działkowcy muszą wypełnić pozycje: 1, 4, 7.1 oraz 10. Powinni jednak wcześniej przygotować odpowiednie dokumenty, zwłaszcza ustalić dane geodezyjne ROD. Wnioski można będzie zgłaszać w terminie 21 dni od ogłoszenia przez gminę o przystąpieniu do przygotowywania projektu planu ogólnego. Im więcej osób złoży do gminy wniosek, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

źródło: SUPER EXPRESS

 

 

Tak nie stracisz swojej działki

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106