22 czerwca 2023

 

W dniu 21.06.2023 roku Okręgowy Zarząd w Elblągu w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału ZUS w Elblągu przeprowadził szkolenie pracowników tut. Biura i Ośrodka Finansowo-Księgowego w zakresie aplikacji - e Płatnik oraz innych istotnych spaw związanych z rozliczeniami i ubezpieczeniem społecznym. Przedmiotowe szkolenie pozwoli nam na prawidłową obsługę poszczególnych ogrodów działkowych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.W świetle powyższego taki obowiązek posiadają również Rodzinne Ogrody Działkowe, które w większości podlegają Zarządowi Okręgowemu w Elblągu. Obsługiwane są one przez Ośrodek Finansowo-Księgowy, w tym również w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

 

 

 

W powyższym szkoleniu w siedzibie Zarządu Okręgowego w Elblągu przy ul. Kościuszki 106 wzięli udział wszyscy pracownicy biura oraz księgowe Ośrodka Finansowo - Księgowego przy OZ PZD w Elblągu.

 

Z ramienia miejscowego Oddziału ZUS szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Lipiec-starszy specjalista, która szczegółowo omówiła tematykę w powyższym zakresie, korzystając również z prezentacji materiałów poglądowych na ekranie. Ponadto na zakończenie omówiła i przekazała szereg materiałów informacyjnych ZUS, dotyczących m.in. świadczonych usług

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz szeregu innych licznych funkcji powierzonych ZUS do realizacji na mocy innych ustaw.

 

Wstępnie ustalono, że na jesieni bieżącego roku prawdopodobnie zostanie przeprowadzone szkolenie dla Prezesów zarządów i skarbników ROD Okręgu.

 

Tekst i zdjęcia: Z.W.,K.L.,B.M i R.P

 

Szkolenie pracowników i księgowych OZ PZD przez ZUS w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106